Identifikace materiálu
Čj. OVA 1397/16 PID KORNACEAK5FB
Čj. předkladatele MPO 26126/16/32100/01000 Datum autorizace 1.8.2016
Popis
Název materiálu Návrh věcného záměru zákona o zapojení obcí do výběru lokality hlubinného úložiště vysokoaktivních radioaktivních odpadů
Typ materiálu Návrh věcného záměru zákona Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova energetika
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Energetika
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2016
Popis Zajištění právní úpravy zapojení obcí do vyhledávání lokality pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů
Poznámky Nové vložení pro připomínkové řízení - kompletní Závěrečná zpráva RIA
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.1.2017 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 16.1.2017 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 27 ze dne 16.1.2017
Znění PDF
DOC
(127 kB)
(186 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 1.8.2016 – 22.8.2016 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa ČNB , HKČR , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , Senát , SÚJB , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAFACZFEC.docx 101 kB 1.11.2016
Návrh usnesení us_KORNAFACZFEC.docx 23 kB 1.11.2016
Předkládací zpráva zp_KORNAG8HUWWB.docx 19 kB 1.12.2016
Materiál ma_KORNAFACZFEC.docx 31 kB 1.11.2016
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNAFACZFEC.docx 70 kB 1.11.2016
Vypořádání připomínek vp_KORNAG8HUWWB.docx 62 kB 1.12.2016
Průvodní dopis pd_KORNAFACZFEC.zip 74 kB 1.11.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk