Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
29.8.2016 14:16
 
kr-moravskoslezsky MSK 100809/2016 pd_ALBSADAGE5GS.docx
136 kB
podpora verze B
29.8.2016 11:09
 
MŠMT MSMT-24400/2016-2 pd_KORNAD3BYL4H.docx
pr_KORNAD3BYL4H.docx
32 kB
20 kB
26.8.2016 15:30
 
AVCR 2185/P/2016 pd_KORNAD7HUJEH.pdf
311 kB
26.8.2016 13:41
 
kr-plzensky ZN/1/PRÁV/16
26.8.2016 11:47
 
MV MV-105928/LG-2016 pr_KORNAD7AGMPZ.docx
39 kB
26.8.2016 10:40
 
HKČR 196/6000/2016 pr_ALBSAD7C79QF.doc
411 kB
pripominkovani@komora.cz
26.8.2016 09:21
 
NKÚ 149/16-NKU140/539/16 pd_KORNAD7AMUA5.pdf
pr_KORNAD7AMUA5.docx
250 kB
46 kB
26.8.2016 09:11
 
ÚVČR 12245/2016-OPE pd_KORNAD7AFBGI.doc
190 kB
26.8.2016 09:05
 
kr-stredocesky OSA/JPS
26.8.2016 08:21
 
kr-karlovarsky 735/LP/16
25.8.2016 16:37
 
SPCR 2016/90 pr_ALBSAD6K6MBB.docx
35 kB
25.8.2016 15:51
 
MŽP 52304/ENV/16
25.8.2016 15:42
 
UOOU UOOU-08760/16-2
25.8.2016 15:31
 
ČNB 2016/89977/CNB/001 pr_KORNAD6HUQT1.doc
46 kB
25.8.2016 15:25
 
Komora-KDP 552/2016/fia pd_ALBSAD6HQ24W.pdf
pr_ALBSAD6HQ24W.docx
263 kB
24 kB
25.8.2016 15:23
 
kr-jihocesky KUJCK/106885/2016/OLVV pr_KORNAD6HQEZM.doc
42 kB
25.8.2016 15:20
 
MK MK-S 9486/2016 OLP pr_ALBSAD58TDRX.docx
18 kB
25.8.2016 13:15
 
MPSV MPSV-2016/163573-51 pr_KORNACXJ78HI.doc
58 kB
25.8.2016 12:50
 
UZSI 203/2016-ZSI/281 pr_KORNAD6EQC7F.doc
38 kB
25.8.2016 12:44
 
MZV 111348/2016-OPL pd_ALBSAD3G4APU.doc
pr_ALBSAD3G4APU.doc
199 kB
199 kB
25.8.2016 12:28
 
ČMKOS ČMKOS-LR-163/2016/148/16 pd_ALBSAD6EA7BG.doc
pr_ALBSAD6EA7BG.doc
273 kB
27 kB
25.8.2016 11:31
 
kr-jihomoravsky JMK 118 428/2016 Bez připomínek JUDr. Věra Vojáčková, MPA v. r. ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje
25.8.2016 09:03
 
TAČR TACR/1-69/2016 pd_KORNAD6AA3XO.pdf
162 kB
24.8.2016 16:57
 
MO 1456/2016-1322 pd_KORNAD5KJLLH.docx
pr_KORNAD5KJLLH.docx
34 kB
16 kB
24.8.2016 15:35
 
BIS 4-98/16-BIS-1 pr_KORNAD5HXRY7.doc
48 kB
24.8.2016 15:33
 
SÚJB SÚJB/ŘTP/17227/2016
24.8.2016 15:27
 
ÚVČR sine-KOM pr_ALBSAD5HSJV4.doc
144 kB
24.8.2016 15:27
 
MD 199/2016-510-LV/3 pd_KORNAD49LHF3.doc
50 kB
24.8.2016 14:40
 
MZD 48198/2016/LEG
24.8.2016 14:27
 
MZE 44532/2016-MZE-12153 pd_KORNACXB2JCI.docx
pr_KORNACXB2JCI.docx
47 kB
26 kB
24.8.2016 11:39
 
ČBÚ 24926/2016-ČBÚ
24.8.2016 10:50
 
ASO 112/2016 pd_KORNAD5CDGOO.doc
48 kB
24.8.2016 10:48
 
MMR 31373/2016-31 pd_ALBSAD5CBSKO.pdf
pr_ALBSAD5CBSKO.docx
197 kB
162 kB
24.8.2016 09:48
 
NSOUD Sleg 99/2016 pd_ALBSAD5B6C9V.doc
pr_ALBSAD5B6C9V.doc
32 kB
48 kB
24.8.2016 09:38
 
ÚOHS ÚOHS-L0209/2016/OS-35317/2016/440/JŠa pd_ALBSAD5AYC5U.pdf
325 kB
23.8.2016 13:40
 
kr-ustecky 333/LP/2016
23.8.2016 12:27
 
MSP MSP-540/2016-LO-SP pr_ALBSAD4DAZSK.doc
52 kB
23.8.2016 10:56
 
Hrad KPR 4605/2016 pd_KORNAD4CHFIQ.pdf
pr_KORNAD4CHFIQ.doc
45 kB
26 kB
22.8.2016 14:37
 
NSZ 1 SL 337/2016 - 12 pr_ALBSAD3GTLU0.doc
52 kB
22.8.2016 13:12
 
kr-pardubicky 60175/2016/OOPKŽÚ pr_ALBSAD3F6D1X.docx
239 kB
22.8.2016 11:14
 
MF MF-15107/2016/3402-7 pr_KORNAD3CUETU.docx
45 kB
22.8.2016 11:10
 
KUK 108/2016/sekr. pd_KORNAD3CS2V7.docx
14 kB
22.8.2016 08:44
 
Komora-ČKAIT ČKAIT-50-2016
22.8.2016 08:31
 
UZSVM 1908/2016-SBE
19.8.2016 13:49
 
kr-kralovehradecky KUKHK-27145/VZ/2016 pr_ALBSACYFUNDX.doc
47 kB
19.8.2016 11:11
 
ČSÚ 1817/2016-01 156 LO
19.8.2016 10:52
 
ČÚZK ČÚZK-12152/2016-11 pd_KORNACYAQGHC.doc
pr_KORNACYAQGHC.doc
32 kB
32 kB
19.8.2016 09:41
 
ČTU ČTÚ-72 174/2016-606 pd_ALBSACYB2DNX.doc
224 kB
18.8.2016 14:38
 
MPO MPO 42221/16/01200/01000 pr_ALBSACXCPS9P.docx
22 kB
18.8.2016 10:57
 
praha-city Č.j. MHMP 1345543/2016 pd_ALBSACXCHTYJ.pdf
pr_ALBSACXCHTYJ.docx
230 kB
14 kB
17.8.2016 14:06
 
kr-zlinsky 53493/2016
17.8.2016 13:42
 
kr-olomoucky KUOK 82347/2016
17.8.2016 12:19
 
ÚVČR 14244/2016-OMP pd_KORNACVCERB5.doc
52 kB
15.8.2016 17:27
 
Komora-ČSK LEG_CSK_095_16
12.8.2016 14:17
 
kr-liberecky 13837/2016-OHR
11.8.2016 12:38
 
NBÚ 6617/2016-NBÚ/80 pr_KORNACQDHMDA.doc
44 kB
11.8.2016 09:40
 
GAČR 2541/2016/GAČR/SMS
9.8.2016 10:58
 
UPV D16072459/70
3.8.2016 10:20
 
SSHR 09134/16-SSHR
2.8.2016 15:06
 
NSSOUD Sleg 2016
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
2.2.2017 13:48 ÚVČR 1406/16 st_ALBSAJ7H25QF.doc
66 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk