Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
28.7.2016 18:09
 
kr-jihomoravsky JMK 105 924/2016 Bez připomínek Mgr. Marek Šlapal, v.r. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
28.7.2016 16:07
 
MŽP 47188/ENV/16
28.7.2016 15:58
 
kr-plzensky ZN/1/PRÁV/16
28.7.2016 14:50
 
TAČR TACR/1-57/2016 pd_KORNACAH39F0.pdf
149 kB
28.7.2016 12:32
 
kr-moravskoslezsky MSK 90288/2016 pd_ALBSACAEDHB3.docx
136 kB
28.7.2016 11:02
 
kr-vysočina KUJI 57165/2016
27.7.2016 15:26
 
MV MV-97003/LG-2016 pr_KORNAC9GS9LG.docx
29 kB
27.7.2016 10:57
 
MPSV MPSV-2016/144675-51
27.7.2016 10:12
 
MK MK-S 8547/2016 OLP
26.7.2016 17:28
 
ČMKOS ČMKOS-LR-139/2016/135/16 pd_KORNAC8L66S8.doc
272 kB
26.7.2016 16:33
 
MF MF-24666/2016/1404-4 pd_KORNAC8K3S31.docx
pr_KORNAC8K3S31.docx
43 kB
21 kB
26.7.2016 12:44
 
ÚVČR sine-KOM pr_ALBSAC8ELKIP.doc
138 kB
26.7.2016 11:48
 
kr-kralovehradecky KUKHK-24771/VZ/2016
25.7.2016 16:22
 
kr-jihocesky KUJCK 103575/2016
25.7.2016 16:01
 
MO 1362/2016-1322 pd_KORNAC7JFZQC.docx
pr_KORNAC7JFZQC.docx
32 kB
15 kB
25.7.2016 14:19
 
HKČR sine
22.7.2016 16:48
 
MMR 28540/2016-31 pd_KORNAC4KCZO1.pdf
155 kB
22.7.2016 14:23
 
MD 175/2016-510-LV/2 pd_KORNABVGM9WC.doc
48 kB
22.7.2016 12:37
 
kr-zlinsky 47998/2016
22.7.2016 12:34
 
MZV 109390/2016-OPL pd_ALBSAC3D2G0N.doc
45 kB
22.7.2016 10:19
 
kr-ustecky 302/LP/2016
22.7.2016 09:50
 
ÚVČR 13025/2016-OPR
22.7.2016 07:57
 
MPO MPO 36672/16/31200/01000 pr_ALBSAC3G9LB7.docx
21 kB
22.7.2016 07:49
 
kr-olomoucky KUOK 74912/2016
21.7.2016 15:35
 
praha-city S-MHMP 1201443/2016
21.7.2016 11:10
 
kr-liberecky MZDR 42417/2016
21.7.2016 08:45
 
MZE 40168/2016-MZE-12153 pd_KORNABV7MCET.docx
46 kB
19.7.2016 07:42
 
MŠMT MSMT-22657/2016
18.7.2016 12:17
 
kr-pardubicky KrÚ Pk 51162/OZ/2016 pd_ALBSABYE3SZC.doc
247 kB
18.7.2016 11:05
 
MSP 487/2016-LO-SP
14.7.2016 12:48
 
ÚVČR 13024/2016-OMP pd_KORNABSDZ9M5.doc
54 kB
14.7.2016 12:43
 
kr-stredocesky OSA/JPS
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk