Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
2.8.2016 09:08
 
kr-pardubicky KrÚPk/49636/2016
29.7.2016 15:01
 
MŽP 45519/ENV/16
29.7.2016 14:43
 
UOOU UOOU-07694/16-9 pr_KORNACBGWRKT.docx
28 kB
29.7.2016 13:05
 
kr-vysočina KUJI 52877/2016 pr_ALBSACBEZX85.doc
55 kB
29.7.2016 12:35
 
kr-plzensky ZN/1/PRÁV/16
29.7.2016 12:00
 
ÚVČR 12558/2016-OHR pd_ALBSACBDQTRZ.doc
pr_ALBSACBDQTRZ.doc
54 kB
66 kB
29.7.2016 10:51
 
HKČR 167/6000/2016 pr_ALBSACBCEBAV.doc
419 kB
pripominkovani@komora.cz
29.7.2016 08:49
 
ÚOHS ÚOHS-L0187/2016/OS-31170/2016/440/JŠa pd_ALBSACBA22BI.pdf
pr_ALBSACBA22BI.docx
346 kB
31 kB
28.7.2016 17:53
 
ÚVČR 12560/2016-OPP
28.7.2016 13:37
 
ČÚZK ČÚZK-10886/2016-11 pd_ALBSACAFLZK1.doc
pr_ALBSACAFLZK1.doc
36 kB
42 kB
28.7.2016 13:19
 
MK MK-S 8312/2016 OLP pr_KORNAC9DZPL1.docx
17 kB
28.7.2016 12:55
 
ČMKOS ČMKOS-LR-142/2016/127/16 pd_ALBSACAETG4S.doc
pr_ALBSACAETG4S.docx
273 kB
22 kB
28.7.2016 12:23
 
kr-moravskoslezsky MSK 86952/2016 pr_ALBSACAE7E9L.docx
143 kB
28.7.2016 10:26
 
MZE 39629/2016-MZE-12153 pd_ALBSAC3ALBO3.docx
pr_ALBSAC3ALBO3.docx
46 kB
30 kB
28.7.2016 10:14
 
ČSÚ 1640/2016-01 142 LO
27.7.2016 15:52
 
ČNB 2016/078346/CNB/001
27.7.2016 14:23
 
MV MV-94424/LG-2016 pr_KORNAC9GAWW5.docx
41 kB
27.7.2016 13:04
 
kr-karlovarsky 386/LP/16 pr_KORNAC9EYSOF.doc
196 kB
Připomínka
27.7.2016 12:23
 
MPSV MPSV-2016/138479-51 pr_ALBSAC9DZAIF.docx
29 kB
27.7.2016 11:38
 
kr-stredocesky OSA/číž/2016 pr_ALBSAC9DB9WR.doc
53 kB
27.7.2016 10:59
 
kr-zlinsky 46352/2016 pr_ALBSAC9CKCDF.docx
25 kB
27.7.2016 10:18
 
MMR 27718/2016-31 pd_KORNAC9BR9UV.pdf
166 kB
27.7.2016 09:35
 
MZV 108706/2016-OPL pd_ALBSAC3CSG9S.doc
189 kB
27.7.2016 09:06
 
ÚVČR sine-KOM pr_KORNAC9ACD6D.doc
150 kB
26.7.2016 13:57
 
MD 168/2016-510-LV/7 pd_KORNAC7H4U62.doc
49 kB
26.7.2016 13:43
 
SÚJB SÚJB/ŘTP/15559/2016 pr_KORNAC8FRFTS.doc
60 kB
26.7.2016 13:38
 
kr-jihomoravsky JMK 102 215/2016 pr_ALBSAC8FG80R.docx
26 kB
Připomínky JUDr. Věra Vojáčková, MPA, v.r. ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje
26.7.2016 08:10
 
MŠMT MSMT - 22178/2016
25.7.2016 15:08
 
kr-ustecky 291/LP/2016 pr_KORNAC7HELDI.doc
76 kB
22.7.2016 12:50
 
kr-jihocesky KUJCK 95562/2016 pr_KORNAC49EXXO.docx
12 kB
22.7.2016 11:56
 
MSP MSP-468/2016-LO-SP pr_ALBSAC4DMCV0.doc
68 kB
22.7.2016 10:31
 
MF MF-23953/2016/2901-5 pd_KORNAC4BZMTT.docx
pr_KORNAC4BZMTT.docx
44 kB
36 kB
22.7.2016 08:53
 
MZD 45161/2016
22.7.2016 08:35
 
kr-liberecky MPO 29015/16/41200/01000 pr_ALBSAC49QQWX.doc
88 kB
22.7.2016 07:57
 
kr-olomoucky KUOK 74938/2016 pd_KORNAC48YX2F.doc
pr_KORNAC48YX2F.docx
84 kB
31 kB
21.7.2016 15:14
 
ČTU ČTÚ-65 670/2016-606
21.7.2016 12:13
 
MO 1341/2016-1322
21.7.2016 11:35
 
kr-kralovehradecky KUKHK-24289/VZ/2016
21.7.2016 09:45
 
praha-city S-MHMP 1162101/2016
21.7.2016 07:41
 
ČBÚ 21491/2016-ČBÚ
14.7.2016 10:32
 
UPV 2016/D16062919/70
11.7.2016 07:49
 
ÚVČR 12559/2016-OMP pd_KORNABMBSCR0.doc
56 kB
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
12.1.2017 14:08 ÚVČR 1485/16 st_ALBSAHJHDZSV.doc
135 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk