Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
2.6.2016 09:15
 
SMSCR T098-2016-SMS ČR pr_KORNAAJAJ6GD.docx
118 kB
1.6.2016 11:17
 
ÚVČR 8665/2016-OPP pd_KORNAAHCW94C.doc
pr_KORNAAHCW94C.doc
192 kB
84 kB
1.6.2016 08:23
 
MPO MPO 23418/16/31300/01000 pr_KORNAABC695B.docx
24 kB
31.5.2016 20:09
 
SMOČR 248/16 pd_KORNAAGPAAT1.docx
pr_KORNAAGPAAT1.docx
24 kB
29 kB
31.5.2016 19:03
 
MSP 342/2016-LO-SP pr_KORNAA8PL5TW.doc
60 kB
31.5.2016 16:39
 
SPCR GŘ/58/SHP/2016 pr_ALBSAAGK7PIU.docx
34 kB
31.5.2016 16:14
 
MV MV-67589-9/LG-2016 pr_KORNAAGC87H0.docx
50 kB
31.5.2016 15:54
 
MŽP 30812/ENV/16 pd_KORNAAGCGU56.docx
pr_KORNAAGCGU56.doc
305 kB
46 kB
31.5.2016 15:38
 
ÚVČR sine-KOM pr_KORNAAGHZFA3.doc
142 kB
31.5.2016 15:12
 
MO 1077/2016-1322
31.5.2016 15:02
 
kr-plzensky ZN/1/PRÁV/16 pr_KORNAAGHB5IK.docx
32 kB
31.5.2016 14:37
 
UOOU UOOU-05409/16-2
31.5.2016 14:06
 
kr-zlinsky 31408/2016 pr_ALBSAAGG83SV.docx
25 kB
31.5.2016 13:39
 
kr-moravskoslezsky MSK 60046/2016 pr_KORNAAGFNUSK.docx
139 kB
31.5.2016 10:00
 
ASO 83/2016 pd_KORNAAGBE4VE.doc
48 kB
31.5.2016 09:26
 
HKČR 124/6000/2015 pr_KORNAAGAQXBX.doc
448 kB
pripominkovani@komora.cz
31.5.2016 09:17
 
kr-vysočina KUJI 37031/2016 pr_KORNAAGAKHVA.doc
57 kB
31.5.2016 08:31
 
MF MF-16698/2016/1903-4 pd_KORNAAG9ME2F.docx
pr_KORNAAG9ME2F.docx
44 kB
26 kB
31.5.2016 08:30
 
MK MK-S 5765/2016 OLP pr_ALBSAACAQHCI.docx
17 kB
31.5.2016 08:22
 
ÚOHS ÚOHS-L0130/2016/NV-21630/2016/440/LRy pd_KORNAAG9GZ5K.pdf
349 kB
31.5.2016 07:06
 
kr-jihocesky KUJCK 75125/2016 ODSH pr_ALBSAAFL83A5.docx
24 kB
30.5.2016 15:09
 
MMR 20892/2016-31 pd_KORNAAFHFDYP.pdf
pr_KORNAAFHFDYP.docx
298 kB
39 kB
30.5.2016 14:50
 
kr-karlovarsky 290/LP/16 pr_KORNAAFH3NL4.doc
197 kB
30.5.2016 14:38
 
MŠMT MSMT-14584/2016
30.5.2016 12:22
 
MZE 26544/2016-MZE-12153 pd_KORNAA97JTP7.docx
pr_KORNAA97JTP7.docx
38 kB
20 kB
30.5.2016 11:01
 
praha-city MHMP 781482/2016 pd_ALBSAAFCKNXE.docx
pr_ALBSAAFCKNXE.docx
68 kB
24 kB
30.5.2016 08:51
 
kr-stredocesky OSA/JPS
27.5.2016 17:19
 
ÚVČR 8663/2016-SLP pd_KORNAACDGG3U.docx
pr_KORNAACDGG3U.docx
36 kB
30 kB
27.5.2016 10:48
 
kr-kralovehradecky KUKHK-18896/VZ/2016 pd_KORNAACCCAJ8.doc
pr_KORNAACCCAJ8.doc
35 kB
70 kB
27.5.2016 10:35
 
MPSV MPSV-2016/88473-51 pr_KORNAA9GNE97.docx
29 kB
26.5.2016 15:04
 
ČMKOS ČMKOS-LR-108/2016/093/16 pd_ALBSAABHC4MV.doc
272 kB
26.5.2016 14:14
 
kr-liberecky 3/2016-510-LD pr_KORNAABGD5LH.doc
108 kB
26.5.2016 07:53
 
MZD 30667/2016
25.5.2016 10:48
 
MZV 102908/2016-OPL pd_ALBSAA8EC782.doc
pr_ALBSAA8EC782.doc
198 kB
198 kB
25.5.2016 10:26
 
kr-pardubicky KrÚ Pk 33415/2016/ODSH/6 pd_KORNAAABVTLS.doc
pr_KORNAAABVTLS.docx
248 kB
22 kB
23.5.2016 14:48
 
kr-olomoucky KUOK 49287/2016 pd_ALBSAA8GZFDW.doc
pr_ALBSAA8GZFDW.doc
85 kB
55 kB
20.5.2016 12:34
 
kr-jihomoravsky JMK 66758/2016 pr_ALBSAA5EDWJB.docx
59 kB
Zásadní připomínka Kontaktní osobou k vypořádání zásadních připomínek je Ing. Rostislav Snovický, vedoucí odboru rozvoje dopravy, e-mail: snovicky.rostislav@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 351. Bc. Roman Hanák v. r. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
19.5.2016 14:26
 
ÚNMZ 2/1100/2016 pr_ALBSAA4GLJNK.docx
26 kB
13.5.2016 10:10
 
ÚVČR 8664/2016-OMP pd_KORNA9VBJTG2.doc
54 kB
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
8.12.2016 10:49 ÚVČR 938/16 st_ALBSAGFDHVZZ.doc
106 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk