Identifikace materiálu
Čj. OVA 938/16 PID KORNA9KFY62A
Čj. předkladatele 3/2016-510-LD Datum autorizace 3.5.2016
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo dopravy
Klíčová slova doprava osobní; doprava silniční a dálniční; kontrola; podnikání
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Doprava a komunikace
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2016
Popis Návrh zákona komplexně upravuje licenční řízení v linkové osobní dopravě, prodlužuje výjimku z uplatnění některých práv cestujících, vyplývající z nařízení o právech cestujících. Mění některé aspekty právní úpravy taxislužby a obsahuje dílčí změny vyvolané potřebami praxe.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.9.2017 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 19.12.2016 Číslo Sněmovního tisku 998 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 1148 ze dne 19.12.2016
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(186 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 3.5.2016 – 31.5.2016 Adresa připomínek eklep@mdcr.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , ČMKOS , HKČR , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , RVV , SMOČR , SMSCR , SPČR , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSAGSJSXQE.docx 12 kB 20.12.2016
Materiál ma_ALBSAGSJSXQE.docx 114 kB 20.12.2016
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSAGSJSXQE.docx 101 kB 20.12.2016
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSAGSJSXQE.doc 410 kB 20.12.2016
Rozdílová tabulka rt_ALBSAGSJSXQE.doc 73 kB 20.12.2016
Průvodní dopis pd_ALBSAGSJSXQE.doc 50 kB 20.12.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk