Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
5.4.2016 09:08
 
UOOU UOOU-03387/16-3 pr_KORNA8QADCWW.doc
70 kB
4.4.2016 19:08
 
NSSOUD Sleg 6/2016-5 pr_RACKA8PN474R.docx
39 kB
4.4.2016 14:14
 
Komora-EK EK/leg/008/16 pr_KORNA8PGCRWC.docx
67 kB
4.4.2016 07:38
 
MŠMT MSMT-10377/2016-2 pd_KORNA8BFZQWX.doc
pr_KORNA8BFZQWX.doc
48 kB
78 kB
1.4.2016 12:36
 
NSOUD Sleg 33/2016 pd_RACKA8LEFHY5.doc
pr_RACKA8LEFHY5.doc
32 kB
63 kB
1.4.2016 12:27
 
MV MV-39619/LG-2016 pr_KORNA8LE7VWX.docx
45 kB
1.4.2016 12:22
 
HKČR sine
1.4.2016 11:30
 
KVOP PDCJ 706/2016 pd_KORNA8LD68UA.docx
pr_KORNA8LD68UA.docx
32 kB
52 kB
1.4.2016 11:05
 
ÚVČR 5296/2016-SLP pd_KORNA8KGTG76.docx
pr_KORNA8KGTG76.doc
36 kB
177 kB
1.4.2016 08:59
 
MPSV 2016/14563 - 51 pr_KORNA8JCKJBS.docx
39 kB
1.4.2016 08:36
 
MPO MPO 15641/16/10000/01000 pr_KORNA8JFWWX8.docx
22 kB
31.3.2016 16:02
 
ČMKOS ČMKOS-LR-057/2016/046/16 pd_RACKA8KJGDD0.doc
pr_RACKA8KJGDD0.doc
272 kB
40 kB
31.3.2016 15:51
 
MO 655/2016-1322
31.3.2016 13:50
 
MMR 13898/2016-31 pd_KORNA8KFPYDU.pdf
pr_KORNA8KFPYDU.docx
297 kB
29 kB
31.3.2016 12:59
 
MF MF-9896/2016/2901-4 pd_KORNA8KEVU7E.docx
pr_KORNA8KEVU7E.docx
43 kB
29 kB
31.3.2016 10:47
 
ÚVČR sine-KOM pr_RACKA8KCBRHA.doc
144 kB
31.3.2016 10:08
 
USOUD PŘ ÚS 27/16 pr_KORNA8JHH6E7.docx
40 kB
31.3.2016 08:06
 
MK MK-S 3060/2016 OLP pr_RACKA8JB6YW6.docx
17 kB
30.3.2016 15:14
 
MD 65/2016-510-LV/2 pd_KORNA8JE5NQN.doc
49 kB
30.3.2016 14:58
 
ČNB 2016/030509/CNB/001
30.3.2016 09:36
 
MZV 97622/2016-OPL pd_KORNA8BEP966.doc
189 kB
29.3.2016 08:59
 
MZD 18296/2016
24.3.2016 15:30
 
MŽP 18060/ENV/16
24.3.2016 10:39
 
MZE 15347/2016-MZE-12153 pd_KORNA8ACV3NL.docx
49 kB
18.3.2016 12:17
 
ÚVČR 5297/2016-OMP pd_KORNA86DHREI.doc
53 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk