Identifikace materiálu
Čj. OVA 775/16 PID KORNA7THNHVF
Čj. předkladatele 507/2015-LO-SP Datum autorizace 10.3.2016
Popis
Název materiálu Návrh věcného záměru zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozšířením státem zajištěné právní pomoci
Typ materiálu Návrh věcného záměru zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova advokacie; plán legislativních prací; práva a svobody
Oblast práva Civilní právo procesní/Advokacie; znalci; tlumočníci; notáři; Správní právo/Správní řízení; Ústavní právo/Základní práva
Důvod předložení Materiál je předkládán na základě úkolu uloženého Ministerstvu spravedlnosti Plánem legislativních prací vlády na rok 2015 ve spojení s Plánem legislativních prací vlády na rok 2016.
Popis Věcný záměr se vypořádává s nedostatky současné právní úpravy poskytování právní pomoci. Účelem navrhované právní úpravy je doplnit a rozšířit státem zajištěnou právní pomoc do oblastí, ve kterých není v současnosti poskytována, čímž by byl vytvořen komplexnější systém státem zajištěné právní pomoci ve všech oblastech, ve kterých je potřebné právní pomoc poskytovat.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 5.10.2016 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 5.10.2016 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 873 ze dne 5.10.2016
Znění PDF
DOC
(125 kB)
(177 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 10.3.2016 – 1.4.2016 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa ČMKOS , ČNB , HKČR , KML , KOM , Komora-ČAK , Komora-EK , Komora-NK , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NSOUD , NSSOUD , RVV , ÚOOÚ , ÚSOUD , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAASEFCUH.doc 76 kB 10.6.2016
Návrh usnesení us_KORNAASEFCUH.doc 29 kB 10.6.2016
Předkládací zpráva zp_KORNAASEFCUH.doc 40 kB 10.6.2016
Materiál ma_KORNAASEFCUH.doc 228 kB 10.6.2016
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNAASEFCUH.doc 1302 kB 10.6.2016
Vypořádání připomínek vp_KORNAASEFCUH.doc 375 kB 10.6.2016
Průvodní dopis pd_KORNAASEFCUH.doc 62 kB 10.6.2016
Další příloha materiálu mp_KORNAASEFCUH.doc 303 kB 10.6.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk