Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNA7QF7APX
Čj. předkladatele MSMT-8952/2016-1 Datum autorizace 8.3.2016
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Klíčová slova školství; školy a školská zařízení; vzdělávání a výchova
Oblast práva Správní právo/Školství a vzdělávání
Důvod předložení Materiál se předkládá pro uvedení prováděcích právních předpisů do souladu se školským zákonem. Předložení materiálu je v souladu s Plánem přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2016.
Popis Navrhovaná právní úprava směřuje zejména k novelizaci vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů tak, aby plně odpovídala nové úpravě a přístupu ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhuje se rovněž změna dalších právních předpisů, v nichž dochází k věcným či legislativně-technickým změnám vyplývajícím z novely školského zákona (zákon č. 82/2015 Sb.).
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 25.5.2016 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 8.3.2016 – 30.3.2016 Adresa připomínek eklep@msmt.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , ČMKOS , ČNB , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , RVV , SMOČR , SMSCR , SPČR , ÚOOÚ , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNA969BB2X.doc 123 kB 28.4.2016
Předkládací zpráva zp_KORNA969BB2X.doc 33 kB 28.4.2016
Důvodová zpráva zd_KORNA969BB2X.doc 160 kB 28.4.2016
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNA969BB2X.docx 238 kB 28.4.2016
Materiál ma_KORNA969BB2X.doc 2108 kB 28.4.2016
Vypořádání připomínek vp_KORNA969BB2X.doc 931 kB 28.4.2016
Průvodní dopis pd_KORNA969BB2X.doc 45 kB 28.4.2016
Další příloha materiálu mp_KORNA969BB2X.doc 2048 kB 28.4.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk