Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
26.2.2016 16:06
 
ÚVČR - KOM sine-KOM pr_RACKA7HKQQDH.docx
127 kB
26.2.2016 15:49
 
Komora-KDP 119/2016/bar
26.2.2016 15:12
 
UOOU UOOU-01236/16-2
26.2.2016 14:49
 
MD 29/2016-510-LV/4 pd_KORNA7EGTCBY.doc
pr_KORNA7EGTCBY.doc
50 kB
82 kB
26.2.2016 14:40
 
MPSV 2016/6063-51 pr_KORNA7ADA8OA.doc
39 kB
26.2.2016 14:36
 
NSOUD Sleg 12/2016 pd_KORNA7HHXUVC.doc
35 kB
26.2.2016 13:57
 
MV MV-16988/LG-2016 pr_KORNA7HGBDCY.docx
54 kB
26.2.2016 12:44
 
ÚVČR - VÚV 1945/2016-OPR pd_KORNA7HFSKG0.pdf
pr_KORNA7HFSKG0.doc
234 kB
96 kB
26.2.2016 10:07
 
Hrad KPR759/2016
26.2.2016 09:55
 
HKČR 37/6000/2016 pr_KORNA7HCGHVB.doc
620 kB
pripominkovani@komora.cz
26.2.2016 09:26
 
MPO MPO 8644/16/31200/01000
26.2.2016 09:03
 
MZE 5848/2016-MZE-12153 pd_RACKA7AEJGSD.docx
pr_RACKA7AEJGSD.docx
48 kB
23 kB
26.2.2016 08:32
 
kr-jihomoravsky JMK 16072/2016 pr_RACKA7HAU7XX.docx
33 kB
Zásadní připomínka Kontaktní osobou k vypořádání zásadních připomínek je Ing. František Havíř, vedoucí odboru životního prostředí, e-mail: havir.frantisek@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 571. Igor Chlup v. r. člen Rady Jihomoravského kraje
26.2.2016 08:02
 
SMOČR 94/16 pd_KORNA7HA9YW7.pdf
pr_KORNA7HA9YW7.doc
259 kB
122 kB
25.2.2016 17:18
 
TAČR TACR/1-10/2016 pd_RACKA7GM5B5V.pdf
149 kB
25.2.2016 16:09
 
MZD 7383/2016 pr_RACKA7FE82XL.doc
55 kB
25.2.2016 15:33
 
UPV 2016/D16010309/70
25.2.2016 15:20
 
SPCR GŘ/16/SHP/2016 pr_KORNA7GJT9KC.docx
108 kB
25.2.2016 11:38
 
kr-plzensky ZN/1/PRÁV/16
25.2.2016 11:24
 
MK MK-S 1171/2016 OLP pr_KORNA7EH7WWQ.docx
16 kB
25.2.2016 11:19
 
MF MF-4695/2016/1904-8 pd_KORNA7GE2D4V.docx
pr_KORNA7GE2D4V.docx
48 kB
72 kB
25.2.2016 10:40
 
AVCR KAV-330/P/2016 pd_KORNA7GDCY2J.pdf
288 kB
25.2.2016 10:27
 
ČSÚ 255/2016-01 pd_KORNA7GD3E1B.pdf
pr_KORNA7GD3E1B.doc
164 kB
47 kB
19 LO
25.2.2016 09:43
 
ČMKOS ČMKOS-LR-030/2016/013/16 pd_KORNA7GC9EU6.doc
273 kB
25.2.2016 08:57
 
ČNB 2016/013402/CNB/001 pr_KORNA7GBC4XM.doc
32 kB
25.2.2016 08:49
 
UZSČR 16024 pr_RACKA7GB74OP.docx
61 kB
24.2.2016 13:25
 
kr-moravskoslezsky MSK 16470/2016 pr_KORNA7FGJ4PR.docx
141 kB
kontaktní e-mail: silvie.janeckova@msk.cz
24.2.2016 10:40
 
kr-vysočina KUJI 10533/2016 pd_RACKA7FDCFI7.doc
38 kB
24.2.2016 09:44
 
ÚVČR - KML 1943/2016-OHR pd_KORNA7FC9K71.doc
pr_KORNA7FC9K71.docx
54 kB
20 kB
24.2.2016 09:23
 
kr-kralovehradecky KUKHK-7193/VZ/2016
24.2.2016 09:05
 
ASO 22/2016 pd_RACKA7FBHDFK.doc
48 kB
24.2.2016 08:45
 
BIS 4-20/16-BIS-1
24.2.2016 08:28
 
ÚOHS ÚOHS-L0027/2016/NV-07082/2016/440/LRy pd_KORNA7FAS2Y6.pdf
pr_KORNA7FAS2Y6.docx
378 kB
18 kB
24.2.2016 07:35
 
MŠMT 3997/2016
23.2.2016 17:35
 
MMR 6566/2016-31 pd_KORNA7EMG4NN.pdf
pr_KORNA7EMG4NN.docx
284 kB
30 kB
23.2.2016 17:14
 
MO 268/2016-1322
23.2.2016 14:06
 
kr-stredocesky OSA/JPS pr_KORNA7EHD9PM.docx
26 kB
zásadní a doporučující připomínky
23.2.2016 13:48
 
kr-olomoucky KUOK 17674/2016
23.2.2016 13:42
 
kr-jihocesky KUJCK 28032/2016 pr_KORNA7EGGLK5.doc
52 kB
23.2.2016 12:57
 
kr-pardubicky 14753/2016
23.2.2016 10:48
 
SÚJB SÚJB/ŘTP/4579/2016 pr_KORNA7EDG2JX.docx
23 kB
23.2.2016 10:06
 
kr-ustecky 52/LP/2016
23.2.2016 09:45
 
NKÚ 141/16-NKU140/107/16 pd_KORNA7ECA8P3.pdf
298 kB
23.2.2016 08:06
 
kr-liberecky 6612/ENV/16 pr_RACKA7EAC9ZK.doc
90 kB
22.2.2016 15:37
 
UZSI 37/2016-ZSI/281
22.2.2016 14:59
 
SSHR 01284/16-SSHR
22.2.2016 14:17
 
kr-zlinsky 9581/2016 pr_RACKA7DHLQC2.docx
22 kB
22.2.2016 13:25
 
Komora-ČKAIT ČKAIT-LRV-11-2016
22.2.2016 10:21
 
KUK 12/2016/sekr.
19.2.2016 15:12
 
praha-city S-MHMP163470/2016 pd_KORNA7AJNNRD.pdf
pr_KORNA7AJNNRD.docx
227 kB
16 kB
19.2.2016 15:05
 
MZV 93129/2016-OPL pd_KORNA79D8QBH.doc
190 kB
19.2.2016 11:15
 
MSP MSP-101/2015-LO-SP pr_RACKA7ADY85F.doc
77 kB
18.2.2016 11:40
 
ČTU ČTÚ-8 311/2016-606 pd_KORNA79EHSH3.doc
40 kB
18.2.2016 07:44
 
ČBÚ 3437/2016-ČBÚ
17.2.2016 10:06
 
NBÚ 1050/2016-NBÚ/80
17.2.2016 09:55
 
ÚVČR - RVV 1944/2016-OMP pd_KORNA78CFA6R.doc
pr_KORNA78CFA6R.doc
50 kB
39 kB
12.2.2016 15:07
 
ČÚZK ČÚZK-02348/2016-11 pd_KORNA73FV3T4.doc
32 kB
10.2.2016 17:52
 
UZSVM 10022016/OPMM
10.2.2016 08:23
 
GAČR 578/2016/GAČR/SMS
2.2.2016 10:18
 
NSSOUD Sleg 2016
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk