Identifikace materiálu
Čj. OVA 1016/16 PID KORNA6MNG6LO
Čj. předkladatele 6612/ENV/16 Datum autorizace 29.1.2016
Popis
Název materiálu Návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností a o změně souvisejících zákonů (zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností)
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Klíčová slova životní prostředí - složky
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Odpady
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2016
Popis Ministerstvo životního prostředí spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2016 předkládají vládě k projednání návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 27.11.2017 Stav materiálu Y - skartováno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 29.1.2016 – 26.2.2016 Adresa připomínek eklep@mzp.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , FA , GAČR , GIBS , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČAK , Komora-ČKA , Komora-ČKAIT , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , Komora-EK , Komora-KA , Komora-KDP , Komora-KPZ , Komora-KVL , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , praha-city , PSP , PSP_ZV , RRTV , RVV , Senát , Senát_ZV , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , ÚSOUD , USTR , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNABYF9JWC.doc 124 kB 18.7.2016
Návrh usnesení us_KORNABYF9JWC.doc 28 kB 18.7.2016
Předkládací zpráva zp_KORNAGUBCQP7.doc 120 kB 21.12.2016
Důvodová zpráva zd_KORNAGUBCQP7.docx 192 kB 21.12.2016
Materiál ma_KORNAGUBCQP7.docx 251 kB 21.12.2016
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNAEMBLDEI.docx 2367 kB 11.10.2016
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNAGUBCQP7.docx 24 kB 21.12.2016
Rozdílová tabulka rt_KORNAGUBCQP7.doc 968 kB 21.12.2016
Vypořádání připomínek vp_KORNABYF9JWC.docx 589 kB 18.7.2016
Průvodní dopis pd_KORNABYF9JWC.zip 573 kB 18.7.2016
Další příloha materiálu mp_KORNABYF9JWC.doc 66 kB 18.7.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk