Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
29.2.2016 17:25
 
UOOU UOOU-10730/14-12 pr_KORNA7LM2L1A.doc
43 kB
29.2.2016 14:52
 
kr-vysočina KUJI 10532/2016 pr_RACKA7LJAC1V.doc
48 kB
26.2.2016 23:45
 
SMOČR 96/16 pd_KORNA7HUNYV3.pdf
pr_KORNA7HUNYV3.doc
65 kB
212 kB
26.2.2016 23:21
 
SMSCR T042-2016-SMSČR pd_KORNA7HU84GJ.docx
pr_KORNA7HU84GJ.docx
121 kB
121 kB
26.2.2016 17:08
 
KVOP PDCJ 423/2016 pd_KORNA7HLWZES.doc
pr_KORNA7HLWZES.docx
56 kB
53 kB
26.2.2016 15:46
 
Komora-KDP 118/2016/bar
26.2.2016 15:41
 
Komora-ČSK LEG_CSK_083_16 pr_KORNA7HK7UOT.docx
121 kB
26.2.2016 15:15
 
ÚVČR - KOM sine-KOM pr_RACKA7HJQWDW.doc
159 kB
26.2.2016 14:50
 
MD 28/2016-510-LV/9 pd_KORNA7EGSKDO.doc
pr_KORNA7EGSKDO.doc
49 kB
81 kB
26.2.2016 14:44
 
NSOUD Sleg 11/2016 pd_KORNA7HJ4PC2.doc
35 kB
26.2.2016 13:57
 
MV MV-16972/LG-2016 pr_KORNA7HGL3VJ.docx
77 kB
26.2.2016 13:33
 
KZPS 21110 pr_KORNA7HGQMF9.doc
120 kB
26.2.2016 13:15
 
MZD 7384/2016 pr_KORNA7GKVNWA.docx
50 kB
26.2.2016 12:57
 
MO 267/2016-1322 pd_KORNA7HG23KV.docx
pr_KORNA7HG23KV.docx
48 kB
12 kB
26.2.2016 12:43
 
ÚVČR - VÚV 1942/2016-OPR pd_KORNA7HFRM35.pdf
pr_KORNA7HFRM35.doc
222 kB
102 kB
26.2.2016 12:21
 
SÚJB SÚJB/ŘTP/4929/2016 pr_RACKA7HFC5AQ.docx
30 kB
26.2.2016 11:45
 
kr-ustecky 51/LP/2016 pr_RACKA7HELN56.doc
158 kB
26.2.2016 11:05
 
Komora-ČKA 336-2016/DR pr_RACKA7HDTVNT.doc
124 kB
26.2.2016 10:28
 
MZE 5853-2015-MZE-12153 pd_KORNA7ALFLSY.docx
pr_KORNA7ALFLSY.docx
45 kB
69 kB
26.2.2016 10:05
 
kr-pardubicky 15175/2016 pd_KORNA7HCNQSH.doc
pr_KORNA7HCNQSH.docx
256 kB
21 kB
26.2.2016 09:58
 
NKÚ 141/16-NKU140/122/16 pd_RACKA7HCJBLO.pdf
pr_RACKA7HCJBLO.docx
282 kB
46 kB
26.2.2016 09:51
 
kr-moravskoslezsky MSK 16469/2016 pr_RACKA7HCC5T3.docx
183 kB
26.2.2016 09:48
 
HKČR 36/6000/2016 pr_KORNA7HCCADF.doc
514 kB
pripominkovani@komora.cz
26.2.2016 09:28
 
MPO MPO 8641/16/31200/01000 pr_KORNA7FBZX3Q.docx
66 kB
26.2.2016 09:19
 
BIS 4-21/16-BIS-1 pr_RACKA7HBS3QS.doc
50 kB
25.2.2016 19:12
 
UZSČR 16023 pr_RACKA7GPCY3B.docx
126 kB
25.2.2016 17:23
 
TAČR TACR/1-9/2016 pd_RACKA7GM5Q5T.pdf
pr_RACKA7GM5Q5T.docx
154 kB
25 kB
25.2.2016 15:18
 
SPCR GŘ/15/SHP/2016 pr_KORNA7GJSEGW.docx
78 kB
25.2.2016 14:41
 
ČSÚ 254/2016-01 pd_KORNA7GJ2NJ8.pdf
pr_KORNA7GJ2NJ8.doc
223 kB
105 kB
18 LO
25.2.2016 13:22
 
MŠMT MSMT-3994/2016 pd_RACKA7EJ9H1F.doc
pr_RACKA7EJ9H1F.doc
47 kB
68 kB
25.2.2016 12:44
 
kr-plzensky ZN/1/PRÁV/16 pr_KORNA7GFS5FU.docx
30 kB
25.2.2016 12:03
 
UPV 2016/D16010313/70
25.2.2016 11:23
 
MK MK-S 1169/2016 OLP pr_KORNA7EH5J2S.docx
18 kB
25.2.2016 11:22
 
MF MF-4693/2016/1904-6 pd_KORNA7GE6TVW.docx
pr_KORNA7GE6TVW.docx
47 kB
57 kB
25.2.2016 10:52
 
kr-karlovarsky 77/LP/16 pr_RACKA7GDLC6R.doc
210 kB
25.2.2016 10:38
 
AVCR KAV-331/P/2016 pd_RACKA7GDB8QH.pdf
273 kB
25.2.2016 09:27
 
ČMKOS ČMKOS-LR-029/2016/012/16 pd_KORNA7GBWU8X.doc
272 kB
25.2.2016 09:24
 
praha-city S-MHMP162457/2016 pd_KORNA7GBV2MF.pdf
pr_KORNA7GBV2MF.docx
226 kB
46 kB
25.2.2016 09:17
 
ČNB 2016/013378/CNB/001 pr_KORNA7GBQR52.doc
52 kB
25.2.2016 09:07
 
ASO 24/2016 pr_KORNA7GBJC3E.doc
56 kB
24.2.2016 16:08
 
kr-jihocesky KUJCK 28030/2016 pr_KORNA7FKLHAW.docx
35 kB
24.2.2016 15:58
 
Hrad KPR 760/2016 pd_KORNA7FKKBWU.pdf
pr_KORNA7FKKBWU.docx
46 kB
14 kB
24.2.2016 14:25
 
kr-jihomoravsky JMK 16037/2016 pr_RACKA7FHQNQL.docx
73 kB
Zásadní připomínka Kontaktní osobou k vypořádání zásadních připomínek je Ing. František Havíř, vedoucí odboru životního prostředí, e-mail: havir.frantisek@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 571. Igor Chlup v. r. člen Rady Jihomoravského kraje
24.2.2016 13:23
 
kr-olomoucky KUOK 18522/2016 pd_KORNA7FFK7JG.doc
pr_KORNA7FFK7JG.doc
125 kB
124 kB
24.2.2016 09:41
 
ÚVČR - KML 1940/2016-OHR pd_KORNA7FC7PL2.doc
pr_KORNA7FC7PL2.docx
54 kB
20 kB
24.2.2016 09:03
 
kr-kralovehradecky KUKHK-7212/VZ/2016 pd_RACKA7FBFTW4.doc
pr_RACKA7FBFTW4.doc
34 kB
54 kB
24.2.2016 08:34
 
ÚOHS ÚOHS-L0026/2016/NV-07036/2016/440/LRy pd_KORNA7FAVMUB.pdf
pr_KORNA7FAVMUB.docx
363 kB
15 kB
24.2.2016 06:45
 
NBÚ 923/2016-NBÚ/80
23.2.2016 17:27
 
MMR 6567/2016-31 pd_KORNA7EMB81V.pdf
pr_KORNA7EMB81V.docx
328 kB
28 kB
+ doporučující připomínky
23.2.2016 13:18
 
kr-stredocesky OSA/JPS pr_KORNA7EGFHXY.docx
33 kB
zásadní a doporučující připomínky
23.2.2016 09:46
 
kr-zlinsky 9578/2016 pr_RACKA7ECB9VJ.docx
29 kB
23.2.2016 08:58
 
MZV 93127/2016-OPL pd_KORNA79HSN2F.doc
pr_KORNA79HSN2F.doc
203 kB
203 kB
23.2.2016 08:55
 
ČBÚ 3438/2016-ČBÚ pr_KORNA7EBAXMT.doc
425 kB
23.2.2016 08:02
 
kr-liberecky 5620/ENV/16 pr_RACKA7EA9XLG.doc
134 kB
22.2.2016 15:38
 
UZSI 38/2016-ZSI/281
22.2.2016 14:53
 
SSHR 01283/16-SSHR
22.2.2016 14:19
 
MPSV 2015/6049-51
22.2.2016 13:23
 
Komora-ČKAIT ČKAIT-LRV-10-2016
22.2.2016 10:20
 
KUK 11/2016/sekr.
19.2.2016 09:30
 
MSP 100/2016-LO-SP pr_KORNA78LAG2X.doc
78 kB
18.2.2016 11:47
 
ČTU ČTÚ-8 316/2016-606 pd_KORNA79ENPXC.doc
40 kB
17.2.2016 09:48
 
ÚVČR - RVV 1941/2016-OMP pd_KORNA78CBW2H.doc
pr_KORNA78CBW2H.doc
50 kB
38 kB
16.2.2016 11:48
 
ČÚZK ČÚZK-02347/2016-11 pd_KORNA76F3GFF.docx
pr_KORNA76F3GFF.doc
15 kB
32 kB
10.2.2016 17:50
 
UZSVM 10022016/OPMM
10.2.2016 08:22
 
GAČR 577/2016/GAČR/SMS
2.2.2016 10:18
 
NSSOUD Sleg 2016
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk