Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
28.1.2016 19:03
 
KZPS 28012016 pr_KORNA6LP6UMR.docx
94 kB
28.1.2016 10:11
 
ÚOHS ÚOHS-L0008/2016/NV-02991/2016/440 pd_KORNA6LCSSA9.pdf
pr_KORNA6LCSSA9.docx
340 kB
19 kB
28.1.2016 09:36
 
MF MF-2241/2016/1401-5 pd_KORNA6LC4F12.docx
pr_KORNA6LC4F12.docx
43 kB
29 kB
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
18.8.2016 17:06 ÚVČR 611/16 st_KORNACXKPMSX.docx
31 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk