Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
31.12.2015 09:56
 
MV MV-187251/LG-2015 pr_KORNA5QA8VFU.docx
19 kB
30.12.2015 15:57
 
MZV 128063/2015-OLPK pd_KORNA5NLCCOF.doc
pr_KORNA5NLCCOF.doc
212 kB
212 kB
30.12.2015 15:15
 
ÚVČR - RVV 22113/2015-OMP pd_KORNA5GGQYLI.doc
pr_KORNA5GGQYLI.doc
52 kB
32 kB
30.12.2015 15:09
 
MF MF-57945/2015/2901-3 pd_KORNA5PJLM41.docx
pr_KORNA5PJLM41.docx
43 kB
22 kB
30.12.2015 13:45
 
ÚVČR - KOM sine-KOM pr_RACKA5PGYRYK.doc
144 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk