Identifikace materiálu
Čj. OVA 27/16 PID KORNA5FHWZBI
Čj. předkladatele 67600/15 Datum autorizace 22.12.2015
Popis
Název materiálu Návrh poslance Marka Ženíška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk č. 676)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova volby
Oblast práva Ústavní právo/Volby a referenda
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je zavedení možnosti korespondenčního hlasování ve volbách do Parlamentu ČR, do Evropského parlamentu a ve volbě prezidenta republiky.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.1.2016 Stav materiálu D – projednávání v PSP
Datum schůze vlády 18.1.2016 Číslo Sněmovního tisku 676 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 23 ze dne 18.1.2016
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(172 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(137 kB)
(56 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 22.12.2015 – 31.12.2015 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_RACKA6AJW7X4.doc 24 kB 18.1.2016
Stanovisko st_RACKA6AJW7X4.doc 56 kB 18.1.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk