Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
30.12.2015 12:54
 
MV MV-187107/LG-2015 pr_KORNA5PFMAV8.docx
17 kB
29.12.2015 10:10
 
MSP 1242/2015-LO-SP pd_RACKA5MH2KX8.docx
pr_RACKA5MH2KX8.docx
35 kB
19 kB
28.12.2015 13:52
 
MZE 69444/2015-MZE-12153 pd_KORNA5METDDP.docx
pr_KORNA5METDDP.docx
37 kB
20 kB
23.12.2015 11:10
 
ÚVČR - KOM sine-KOM pr_RACKA5GDXTNB.doc
134 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk