Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
20.1.2016 15:43
 
MV MV-186078/LG-2015 pr_KORNA6CHZJ67.docx
32 kB
20.1.2016 13:43
 
ČNB 2015/142758/CNB/001 pr_RACKA6CGX5SY.doc
78 kB
20.1.2016 13:23
 
MŽP 91133/ENV/15
20.1.2016 12:50
 
UOOU UOOU-00007/16-2
20.1.2016 11:55
 
MŠMT MSMT-47220/2015
20.1.2016 10:25
 
MZE 68918-2015-MZE-12153 pd_KORNA64K3TAK.docx
pr_KORNA64K3TAK.docx
46 kB
38 kB
19.1.2016 17:25
 
MO 3071/2015-1322
19.1.2016 15:49
 
ÚVČR - VÚV 21941/2015-OPR
19.1.2016 15:11
 
MK MK-S 16923/2015 OLP
19.1.2016 13:23
 
MSP MSP-1235/2015-LO-SP pr_RACKA65KSSBZ.doc
49 kB
19.1.2016 10:31
 
MPSV 2015/76223-51 pr_KORNA67DQ34X.docx
36 kB
19.1.2016 09:41
 
MD 416/2015-510-LV/2 pd_KORNA66C42ZP.doc
50 kB
19.1.2016 08:31
 
ÚVČR - KML 21939/2015-OHR pd_KORNA6BANLPY.doc
pr_KORNA6BANLPY.doc
54 kB
48 kB
19.1.2016 08:27
 
MPO MPO 60571/15/31300/01000
19.1.2016 07:52
 
MMR 45739/2015-31 pd_KORNA6BA3RUT.pdf
pr_KORNA6BA3RUT.docx
397 kB
17 kB
+ doporučující připomínky
18.1.2016 15:17
 
ÚVČR - KOM sine-KOM pr_KORNA6AJRR7G.doc
143 kB
18.1.2016 13:56
 
MZV 127796/2015-OLPK pd_KORNA64BDAQK.doc
191 kB
18.1.2016 10:34
 
MZD 80573/2015
18.1.2016 09:57
 
ÚVČR - RVV 21940/2015-OMP pd_KORNA65JMF4N.doc
54 kB
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
7.4.2016 15:26 ÚVČR 216/16 st_KORNA8SHRTQ1.doc
98 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk