Identifikace materiálu
Čj. OVA 216/16 PID KORNA5BKKSN4
Čj. předkladatele MF-53428/2015/2703-5 Datum autorizace 18.12.2015
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova bankovnictví; bytová politika; finanční sektor; kontrola; stavebnictví; úvěrové a finanční instituce
Oblast práva Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví
Důvod předložení Návrh zákona se předkládá v souladu s Plánem legislativních prací vlády pro rok 2016. Důvodem předložení zákona je především zkvalitnění textu zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření.
Popis Úprava umožní pro účely výkonu kontroly dodržování podmínek pro poskytování státní podpory vyžadovat od stavební spořitelny informace a objasnění skutečností souvisejících s touto kontrolou, a to mimo režim podle kontrolního řádu. Úprava zefektivní výkon kontroly dodržování podmínek pro poskytování státní podpory stavebního spoření. Mezi další navrhované změny patří doplnění registrovaného partnera mezi osoby blízké, a proto bude nově umožněno poskytnout úvěr ze stavebního spoření také k financování bytových potřeb této osoby, čímž dochází k odstranění neodůvodněné diskriminace těchto osob. Současně je provedeno několik menších úprav v oblasti předávání informací o vracené státní podpoře mezi stavební spořitelnou a Ministerstvem financí, které mají za cíl přispět k lepšímu praktickému fungování této výměny informací.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 30.12.2016 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 11.4.2016 Číslo Sněmovního tisku 782 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 308 ze dne 11.4.2016
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(182 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 18.12.2015 – 20.1.2016 Adresa připomínek eklep@mfcr.cz
Připomínková místa ČNB , KML , KOM , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNA8YEMLS8.doc 30 kB 18.4.2016
Materiál ma_KORNA8YEMLS8.doc 116 kB 18.4.2016
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNA8YEMLS8.doc 88 kB 18.4.2016
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNA8YEMLS8.doc 158 kB 18.4.2016
Průvodní dopis pd_KORNA8YEMLS8.doc 34 kB 18.4.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk