Identifikace materiálu
Čj. OVA 1120/15-01 PID KORNA5ADSAUH
Čj. předkladatele MF-23288/2015/3503-5 Datum autorizace 19.6.2015
Popis
Název materiálu Návrh zákona o spotřebitelském úvěru
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova bankovnictví; finanční trh; ochrana spotřebitele; úvěrové a finanční instituce
Oblast práva Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády
Popis Návrh zákona uceleně upravuje distribuci pro celý segment retailových nebankovních úvěrů. Zákonem dojde též k implementaci směrnice 2014/17/EU o hypotečních úvěrech. Cílem je posílení ochrany spotřebitele v oblasti, kde dnes dochází ke značnému počtu případů poškozování práv spotřebitelů, zvýšení kredibility odvětví, sjednocení úpravy úvěrů pro spotřebitele (spotřebitelských a hypotečních) a konsolidace právní úpravy distribuce na finančním trhu. Konkrétními základními řešenými problémy mj. jsou: vysoký počet poskytovatelů a zprostředkovatelů úvěrů a obtížnost na ně efektivně dohlížet; nízké profesní nároky (zejména na odbornost a důvěryhodnost) a nízká úroveň poskytovaných služeb v sektoru; roztříštění povolování a dohledu více institucí (ČNB, ČOI, živnostenské úřady); přetrvávající klamavé praktiky při sjednávání úvěrů a z nich plynoucí závažné následky pro spotřebitele a veřejné rozpočty. Návrh klade vyšší nároky na odbornost osob zapojených do poskytování a zprostředkování úvěrů, stanovuje přesnější pravidla pro postup při poskytování úvěrů, stanovuje jasné postupy při následném nakládání s úvěrem, resp. se smlouvou o úvěru, ať již se strany spotřebitele, nebo věřitele, a zvyšuje ochranu spotřebitele při vymáhání případných nároků z poskytnutého úvěru. Celou koncepci pak zastřešuje jednotný dohled ČNB.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 5.8.2016 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 2.12.2015 Číslo Sněmovního tisku 679 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Připomínkové řízení
Termín připomínek 19.6.2015 – 20.7.2015 Adresa připomínek uver@mfcr.cz
Připomínková místa ČNB , FA , KML , KOM , Komora-EK , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNA5AECNM6.doc 26 kB 21.12.2015
Materiál ma_KORNA5AECNM6_01.doc 999 kB 21.12.2015
Materiál ma_KORNA5AECNM6_02.doc 3842 kB 21.12.2015
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNA5AECNM6.doc 230 kB 21.12.2015
Rozdílová tabulka rt_KORNA5AECNM6.doc 1438 kB 21.12.2015
Průvodní dopis pd_KORNA5AECNM6.doc 34 kB 21.12.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk