Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
10.12.2015 19:45
 
KVOP PDCJ 3277/2015 pd_KORNA53PZCM7.docx
pr_KORNA53PZCM7.docx
33 kB
36 kB
10.12.2015 17:05
 
MZD 74646/2015 pr_KORNA4ZDHL79.doc
50 kB
10.12.2015 14:42
 
ÚVČR - KOM sine-KOM pr_KORNA53J3T6V.doc
132 kB
10.12.2015 09:52
 
MV MV-176804/LG-2015 pr_KORNA53C5TT7.docx
31 kB
9.12.2015 16:47
 
MSP MSP-1166/2015-LO-SP pr_RACKA4VLU9NI.doc
53 kB
9.12.2015 09:24
 
UZSČR 15200 pr_RACKA52BUNRY.docx
32 kB
8.12.2015 14:59
 
ÚVČR - RVV 20731/2015-OMP pd_KORNA4ZJE9PJ.doc
pr_KORNA4ZJE9PJ.doc
52 kB
30 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk