Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
23.11.2015 17:20
 
MZE 61276/2015-MZE-12153 pd_KORNA4EDLR1L.docx
pr_KORNA4EDLR1L.docx
37 kB
19 kB
23.11.2015 12:11
 
SPCR GŘ/132/SHP/2015 pr_KORNA4JF5D8V.docx
74 kB
23.11.2015 09:13
 
HKČR 219/6000/2015 pr_KORNA4JBNEUZ.doc
390 kB
pripominkovani@komora.cz
23.11.2015 08:47
 
MPO MPO 53927/15/031300/01000 pr_KORNA4DEKUFG.docx
23 kB
20.11.2015 16:33
 
ÚVČR - KOM sine-KOM pr_KORNA4FL995D.doc
134 kB
19.11.2015 12:10
 
MF MF-51631/2015/1801-3 pr_KORNA4EF565G.docx
44 kB
18.11.2015 17:55
 
KZPS 21024 pr_KORNA4DMURBL.doc
98 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk