Identifikace materiálu
Čj. OVA 1499/15 PID KORNA47DU517
Čj. předkladatele 64900/15 Datum autorizace 12.11.2015
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové, Miroslavy Němcové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 360/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk č. 649)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova daň z přidané hodnoty
Oblast práva Finanční právo/Daně a poplatky
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem návrhu zákona je odložení účinnosti zavedení kontrolního hlášení DPH. Důvodem navrhovaného opatření je podle předkladatelů zejména posunutí lhůty pro zavedení elektronické evidence tržeb a zvýšená administrativní zátěž poplatníků DPH v souvislosti se zavedením pravidelného kontrolního hlášení
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 8.12.2015 Stav materiálu D – projednávání v PSP
Datum schůze vlády 7.12.2015 Číslo Sněmovního tisku 649 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 995 ze dne 7.12.2015
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(171 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(124 kB)
(31 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 12.11.2015 – 23.11.2015 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNA4YFZ6G9.doc 24 kB 7.12.2015
Stanovisko st_KORNA4YFZ6G9.doc 30 kB 7.12.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk