Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
19.11.2015 08:51
 
MK MK-S 14463/2015 OLP
18.11.2015 16:52
 
MO 2838/2015-1322
18.11.2015 16:04
 
ÚVČR - KOM sine-KOM pr_RACKA4DKPBB0.doc
158 kB
18.11.2015 15:44
 
MŽP 75655/ENV/15 pd_KORNA4DBSS3X.docx
pr_KORNA4DBSS3X.docx
310 kB
26 kB
18.11.2015 15:14
 
SÚJB SÚJB/ŘTP/23819/2015
18.11.2015 15:04
 
ČSÚ 2080/2015-01 287 LO
18.11.2015 13:46
 
ÚOHS ÚOHS-L0337/2015/NV-39632/2015/440/LRy pd_KORNA4DGYXNC.pdf
364 kB
18.11.2015 11:28
 
MSP 1053/2015-LO-SP pr_KORNA46LVDA0.doc
47 kB
18.11.2015 10:00
 
MF MF-49191/2015/1904-4 pd_KORNA4DCKVNX.docx
pr_KORNA4DCKVNX.docx
43 kB
24 kB
18.11.2015 09:45
 
ÚVČR - VÚV 18416/2015-OPR
16.11.2015 16:11
 
MV MV-158143/LG-2015 pr_KORNA4BGTT6O.docx
35 kB
16.11.2015 15:32
 
MD 347/2015-510-LV/2 pd_KORNA48HR65U.doc
50 kB
16.11.2015 13:28
 
ČÚZK ČÚZK-16390/2015-11 pd_KORNA4BDQ28R.doc
32 kB
16.11.2015 10:03
 
MZV 121892/2015-OLPK pd_RACKA46JUM1P.doc
193 kB
16.11.2015 08:53
 
MMR 37200/2015-31 pd_KORNA4BB9HJA.pdf
pr_KORNA4BB9HJA.docx
180 kB
27 kB
13.11.2015 13:53
 
MZD 64492/2015
13.11.2015 13:32
 
NKÚ 151/15-NKU140/818/15 pd_KORNA48GQ85B.pdf
311 kB
13.11.2015 09:55
 
MŠMT MSMT-42210/2015
12.11.2015 16:24
 
UPV 2015/D15096935/10
12.11.2015 16:11
 
ASO 176/2015 pd_KORNA47KTGR5.doc
48 kB
12.11.2015 11:12
 
ČMKOS ČMKOS-LR-241/2015/230/15 pd_KORNA47DYWI6.doc
273 kB
11.11.2015 15:30
 
MPO MPO 51164/15/31200/01000
11.11.2015 12:09
 
MPSV 2015/64830 - 51
9.11.2015 14:09
 
ČBÚ 33929/2015-ČBÚ
9.11.2015 11:24
 
NBÚ 8270/2015-NBÚ/80
5.11.2015 12:50
 
ÚVČR - RVV 18415/2015-OMP pd_KORNA3XGY9AT.doc
53 kB
5.11.2015 11:55
 
ČTU ČTÚ-71 368/2015-606
27.10.2015 16:15
 
HKČR sine
27.10.2015 09:28
 
SSHR 10232/15-SSHR

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk