Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
14.10.2015 16:34
 
MF MF-43611/2015/1903-4 pd_KORNA3AK456L.docx
pr_KORNA3AK456L.docx
43 kB
23 kB
14.10.2015 09:51
 
MV MV-140002/LG-2015 pr_KORNA39HWQG9.docx
31 kB
13.10.2015 15:15
 
ERU 09131-2/2015-ERÚ pd_KORNA39GRC7D.pdf
pr_KORNA39GRC7D.docx
98 kB
29 kB
13.10.2015 14:57
 
MO 2432/2015-1322
13.10.2015 10:51
 
MŽP 65817/ENV/15 pd_KORNA39CDZTC.doc
pr_KORNA39CDZTC.doc
322 kB
43 kB
13.10.2015 09:31
 
MŠMT MSMT - 33551/2015 pd_KORNA33H8ZND.doc
pr_KORNA33H8ZND.doc
46 kB
84 kB
12.10.2015 16:47
 
MZD 54955/2015
12.10.2015 16:35
 
MMR 32741/2015-31 pd_KORNA38K5AV9.pdf
167 kB
12.10.2015 15:15
 
ČNB 2015/103642/CNB/001
12.10.2015 11:49
 
MZV 118106/20015-OLPK pd_RACKA2ZF2BLG.doc
191 kB
12.10.2015 11:03
 
MK MK-S 12055/2015 OLP
12.10.2015 10:39
 
ÚVČR - KML 15727/2015-OHR pd_KORNA38C63XG.doc
pr_KORNA38C63XG.doc
50 kB
47 kB
12.10.2015 09:39
 
ÚVČR - VÚV 15730/2015-OPR
12.10.2015 08:59
 
MD 278/2015-510-LV/2 pd_KORNA34CCBJQ.doc
48 kB
9.10.2015 10:17
 
MZE 53250/2015-MZE-12153 pd_KORNA32DXG5H.docx
pr_KORNA32DXG5H.docx
48 kB
24 kB
8.10.2015 11:03
 
ÚVČR - KOM sine-KOM pr_RACKA34CMWGU.docx
119 kB
6.10.2015 08:11
 
MPSV 2015/56692-51
5.10.2015 15:15
 
ÚVČR - RVV 15729/2015-OMP pd_KORNA2ZHHDB5.doc
pr_KORNA2ZHHDB5.doc
73 kB
39 kB
2.10.2015 13:17
 
MSP MSP-913/2015-LO-SP

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk