Identifikace materiálu
Čj. OVA 1343/15 PID KORNA2KAU91O
Čj. předkladatele MPO 44396/15/32100/01000 Datum autorizace 21.9.2015
Popis
Název materiálu Návrh nařízení, kterým se stanoví sazba poplatku za činnost Energetického regulačního úřadu
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova energetika
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Energetika
Důvod předložení Nařízení vlády se předkládá na základě § 17d odst. 2 a 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 131/2015 Sb.
Popis Výše sazby poplatku vyplývá z energetického zákona a v odvětví elektroenergetiky stanovena v rozpětí 1,70 Kč za měsíc a nejvýše 2,50 Kč za měsíc na každé odběrné místo zákazníka odebírajícího elektřinu. V rámci tohoto rozpětí stanoveného energetickým zákonem se navrhuje stanovit nařízením vlády sazbu 2,50 Kč za měsíc na každé odběrné místo zákazníka odebírajícího elektřinu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 21.12.2015 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 14.12.2015 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 1026 ze dne 14.12.2015
Znění PDF
DOC
(125 kB)
(173 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 21.9.2015 – 13.10.2015 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNA5ADLGQ8.docx 12 kB 17.12.2015
Průvodní dopis pd_KORNA5ADLGQ8.pdf 278 kB 17.12.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk