Identifikace materiálu
Čj. OVA 607/16 PID KORN9YMBMJKY
Čj. předkladatele MF-26485/2015/47-14 Datum autorizace 21.7.2015
Popis
Název materiálu Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova kontrola; majetek státu; veřejné rozpočty
Oblast práva Finanční právo/Finanční kontrola a hospodaření s veřejnými prostředky
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády
Popis Materiál obsahuje návrh nového zákona o řízení a kontrole veřejných financí, který má nahradit zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. součástí materiálu je též doprovodný změnový zákon. Cílem nové úpravy je zejména vymezení odpovědnosti za zavedení systému vnitřního řízení a kontroly a ochranu veřejných prostředků; odstranění duplicitních kontrol prováděných orgány finanční správy; snížení rigidnosti kontroly veřejných výdajů; posílení kontroly hospodaření podřízených organizací ze strany zřizovatele a posílení nezávislosti interního auditu.
Poznámky Materiál představuje přepracovaný návrh zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě (č. j. MF-68424/2014/4701, č. j. OVA 231/15, č. j. 3503/2015-LRV).
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.12.2016 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 19.12.2016 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 1149 ze dne 19.12.2016
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(184 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 21.7.2015 – 25.8.2015 Adresa připomínek jana.kranecova@mfcr.cz
Připomínková místa ASO , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , GAČR , GIBS , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-KA , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , praha-city , PSP , RRTV , RVV , Senát , SMOČR , SMSCR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , ÚSOUD , USTR , UZSČR , ÚZSI , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAG6FK731.doc 54 kB 29.11.2016
Návrh usnesení us_KORNAG6FK731.docx 27 kB 29.11.2016
Předkládací zpráva zp_KORNAG6FK731.docx 26 kB 29.11.2016
Důvodová zpráva zd_KORNAG6FK731.zip 832 kB 29.11.2016
Materiál ma_KORNAG6FK731.zip 98 kB 29.11.2016
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNAG6FK731.docx 438 kB 29.11.2016
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNAG6FK731.docx 29 kB 29.11.2016
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNAG6FK731.docx 75 kB 29.11.2016
Rozdílová tabulka rt_KORNAG6FK731.docx 51 kB 29.11.2016
Vypořádání připomínek vp_KORNAG6FK731.zip 2828 kB 29.11.2016
Průvodní dopis pd_KORNA9VD63AA.zip 37 kB 12.5.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk