Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
30.7.2015 15:38
 
MŠMT MSMT-24230/2015-2 pd_KORN9YVEGCWW.doc
pr_KORN9YVEGCWW.doc
50 kB
66 kB
30.7.2015 13:48
 
kr-kralovehradecky 20080/VZ/2015
30.7.2015 12:19
 
MV MV-102153/LG-2015 pr_KORN9YVHRP44.docx
38 kB
29.7.2015 16:41
 
Komora-ČSK LEG_CSK_039_15
29.7.2015 16:27
 
MZE 38832/2015-MZE-12153 pd_KORN9YQFC3F9.docx
pr_KORN9YQFC3F9.docx
45 kB
35 kB
29.7.2015 16:23
 
kr-vysočina KUJI 47649/2015
29.7.2015 15:43
 
MŽP 47404/ENV/15
29.7.2015 15:19
 
MPSV 2015/40445-51 pr_KORN9YPDKQH8.docx
33 kB
29.7.2015 15:10
 
kr-karlovarsky 385/LP/15
29.7.2015 14:29
 
UZSI 183/2015-ZSI/281
29.7.2015 13:51
 
kr-plzensky ZN/1/PRÁV/15
29.7.2015 12:16
 
kr-jihomoravsky JMK 89 112/2015 pr_RACK9YVE3DKP.doc
52 kB
K řešení nové právní úpravy doporučujeme variantu II, tj. řešení formou návrhu nového prováděcího právního předpisu. Mgr. Marek Šlapal, v.r. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
29.7.2015 11:48
 
UOOU UOOU-08004/15 pr_KORN9YVDJ3UU.docx
25 kB
29.7.2015 11:23
 
ÚVČR - KML 11363/2015-OHR pd_KORN9YVCZFM7.docx
pr_KORN9YVCZFM7.doc
43 kB
68 kB
29.7.2015 09:52
 
ČMKOS ČMKOS-LR-157/2015/144/15 pd_KORN9YVB8JU8.doc
pr_KORN9YVB8JU8.doc
274 kB
33 kB
28.7.2015 17:36
 
MF MF-32917/2015/1404-4 pd_KORN9YULB6RP.docx
pr_KORN9YULB6RP.docx
43 kB
21 kB
28.7.2015 14:38
 
kr-moravskoslezsky MSK 87472/2015 pd_KORN9YUGTL2A.docx
136 kB
28.7.2015 13:19
 
MD 206/2015-510-LV/4 pd_KORN9YQDH8KZ.doc
50 kB
28.7.2015 09:07
 
BIS 21-101/2015-BIS-1
28.7.2015 08:14
 
MSP MSP-682/2015-LO-SP pr_RACK9YM9N497.doc
56 kB
27.7.2015 16:04
 
UZSČR 15107 pr_RACK9YTJHK34.docx
32 kB
27.7.2015 15:39
 
MO 2101/2015-1322
27.7.2015 12:55
 
MZV 110667/2015-OLPK pd_RACK9YMBLL13.doc
192 kB
27.7.2015 11:46
 
MMR 24744/2015-31 pd_KORN9YTDGJRI.pdf
172 kB
27.7.2015 10:16
 
ÚVČR - KOM sine-KOM pr_RACK9YTBQGQP.doc
136 kB
27.7.2015 08:34
 
kr-ustecky 294/LP/2015 pr_KORN9YT9QGQR.doc
73 kB
24.7.2015 14:57
 
MPO MPO 33295/15/11100/01000 pr_KORN9YPA5PCB.doc
45 kB
24.7.2015 14:45
 
ČBÚ SBS 21563/2015-ČBÚ
23.7.2015 10:17
 
SPCR 2015
23.7.2015 08:16
 
ÚVČR - VÚV 11365/2015-OPR
23.7.2015 06:24
 
kr-olomoucky KUOK 67460/2015
22.7.2015 13:17
 
ČNB 2015/076440/CNB/001
22.7.2015 11:02
 
kr-zlinsky 42079/2015
22.7.2015 10:12
 
praha-city S-MHMP1236791/2015 pr_KORN9YNBMZVI.doc
80 kB
21.7.2015 15:50
 
ÚVČR - RVV 11364/2015-OMP pd_KORN9YLJXP5Q.doc
70 kB
20.7.2015 12:50
 
MK MK-S 8887/2015 OLP
20.7.2015 12:35
 
kr-liberecky 36434/2015
20.7.2015 07:37
 
kr-pardubicky KrÚ Pk 44919/OZ/2015 pd_RACK9YL8LFW1.doc
pr_RACK9YL8LFW1.doc
254 kB
28 kB
17.7.2015 13:26
 
kr-jihocesky KUJCK 54592/2015
14.7.2015 09:26
 
kr-stredocesky OSA/JPS

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk