Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
6.8.2015 14:57
 
ÚVČR - KOM sine-KOM pr_RACK9Z5H82SC.doc
224 kB
5.8.2015 14:51
 
MV MV-101870/LG-2015 pr_KORN9Z4G2XVG.docx
44 kB
5.8.2015 13:08
 
KZPS 20866A pr_KORN9Z4F34RG_01.doc
pr_KORN9Z4F34RG_02.docx
110 kB
30 kB
5.8.2015 10:20
 
ČSÚ 1268/2015-01 pd_KORN9Z4BSJSO.doc
pr_KORN9Z4BSJSO.doc
62 kB
32 kB
178 LO
5.8.2015 08:33
 
HKČR 120/6000/2015 pr_KORN9Z49Q3BQ.doc
422 kB
pripominkovani@komora.cz
5.8.2015 08:25
 
ÚVČR - KML 11318/2015-OHR pd_KORN9Z49JCN7.docx
pr_KORN9Z49JCN7.docx
42 kB
25 kB
4.8.2015 14:00
 
ÚOHS ÚOHS-L0199/2015/NV-20322/2015/440/LRy pd_KORN9Z3G44UX.pdf
pr_KORN9Z3G44UX.docx
193 kB
21 kB
4.8.2015 13:16
 
MŠMT MSMT-23866/2015
4.8.2015 10:51
 
MK MK-S 8886/2015 OLP
3.8.2015 11:49
 
MSP 687/2015-LO-SP pr_KORN9YTAT3ZV.doc
52 kB
3.8.2015 08:53
 
MF MF-32497/2015/1904-3 pd_KORN9Z2A3P1C.docx
pr_KORN9Z2A3P1C.docx
42 kB
42 kB
3.8.2015 08:41
 
MŽP 47238/ENV/15
31.7.2015 15:35
 
MMR 24686/2015-31 pd_KORN9YXHXKJH.pdf
173 kB
31.7.2015 14:39
 
ČBÚ SBS 21557/2015-ČBÚ
31.7.2015 13:24
 
NKÚ 151/15-NKU140/559/15 pd_RACK9YXFDXG9.pdf
pr_RACK9YXFDXG9.docx
168 kB
48 kB
31.7.2015 12:06
 
MZD 38177/2015 pr_KORN9YVC8NOY.doc
71 kB
31.7.2015 09:55
 
MZV 110597/2015-OLPK pd_RACK9YQFES5Y.doc
pr_RACK9YQFES5Y.doc
204 kB
204 kB
30.7.2015 16:35
 
MPO MPO 33249/15/51300/01000 pr_KORN9YUHJ7OE.docx
28 kB
29.7.2015 15:54
 
MO 2106/2015-1322
29.7.2015 11:21
 
ASO 113/2015 pd_KORN9YVCZ6WT.doc
48 kB
29.7.2015 11:01
 
ČMKOS CMKOS-LR-160/2015/143/15 pd_KORN9YVCLF1V.doc
272 kB
29.7.2015 09:24
 
SÚJB SÚJB/ŘTP/15849/2015
28.7.2015 13:19
 
MD 205/2015-510-LV/2 pd_KORN9YQDPGOW.doc
49 kB
27.7.2015 16:27
 
ÚVČR - VÚV 11320/2015-OPR pd_KORN9YTJY5PE.pdf
pr_KORN9YTJY5PE.doc
220 kB
56 kB
24.7.2015 08:45
 
UPV 2015/D15061764/10
23.7.2015 10:08
 
MPSV 2015/40319-51
16.7.2015 13:21
 
ÚVČR - RVV 11319/2015-OMP pd_KORN9YF9VWLH.doc
70 kB
14.7.2015 16:10
 
ČÚZK ČÚZK-10999/2015-11 pd_RACK9YEHMKHU.doc
32 kB
10.7.2015 10:05
 
ČTU ČTÚ-42 746/2015-606
8.7.2015 13:56
 
SSHR 06359/15-SSHR
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
16.12.2015 14:57 ÚVČR 1280/15 st_KORNA59JB4SF.doc
156 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk