Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
30.7.2015 13:57
 
kr-kralovehradecky 20135/VZ/2015
29.7.2015 17:30
 
SPCR GŘ/79/SHP/2015 pr_KORN9YVL7C1P.docx
22271 kB
29.7.2015 16:54
 
kr-vysočina KUJI 47684/2015
29.7.2015 16:43
 
MO 2104/2015-1322 pd_RACK9YVK9RUB.docx
pr_RACK9YVK9RUB.docx
33 kB
17 kB
29.7.2015 15:18
 
kr-ustecky 295/LP/2015 pr_RACK9YVHMCUG.doc
74 kB
29.7.2015 14:26
 
MV MV-102210/LG-2015 pr_KORN9YVFCMO8.docx
30 kB
29.7.2015 13:51
 
kr-plzensky ZN/1/PRÁV/15 pr_KORN9YVFWD3E.docx
23 kB
29.7.2015 13:46
 
kr-jihomoravsky JMK 89 148/2015 pr_RACK9YVFTA4Y.docx
28 kB
Kontaktní osobou pro vypořádání připomínek je Ing. Jiří Hájek, pověřen vedením odboru životního prostředí KrÚ Jihomoravského kraje, tel. 541 651 571, e-mail: hajek.jiri@kr-jihomoravsky.cz Ing. Jaroslav Parolek, v.r. člen Rady Jihomoravského kraje
29.7.2015 12:33
 
ÚVČR - KOM sine-KOM pr_RACK9YVEDZDP.doc
140 kB
29.7.2015 09:47
 
MZE 38792/2015-MZE-12153 pd_KORN9YMGX8QM.docx
pr_KORN9YMGX8QM.docx
49 kB
31 kB
29.7.2015 09:47
 
HKČR 117/6000/2015 pr_KORN9YVB5WOP.doc
2162 kB
pripominkovani@komora.cz
29.7.2015 09:29
 
SÚJB SÚJB/ŘTP/15851/2015 pr_KORN9YVAT3JT.doc
48 kB
29.7.2015 09:10
 
MF MF-33294/2015/1904-5 pd_KORN9YVAEW1F.docx
pr_KORN9YVAEW1F.docx
46 kB
24 kB
29.7.2015 09:01
 
Komora-ČKA 1032-2015/MS pr_RACK9YVA6BQ7.doc
174 kB
29.7.2015 08:26
 
MŠMT MSMT-24223/2015
29.7.2015 07:52
 
ČMKOS LR-ČMKOS-155/2015/145/15 pd_KORN9YV8WE9I.doc
272 kB
28.7.2015 15:48
 
MK MK-S 8888/2015 OLP
28.7.2015 15:23
 
MD 207/2015-510-LV/7 pd_KORN9YTJ2BSR.doc
pr_KORN9YTJ2BSR.doc
50 kB
106 kB
28.7.2015 14:33
 
KZPS 20869 pd_KORN9YUGQNHB.doc
pr_KORN9YUGQNHB.doc
115 kB
30 kB
28.7.2015 14:27
 
ASO 111/2015 pd_KORN9YUGMCB1.doc
48 kB
28.7.2015 14:19
 
kr-moravskoslezsky MSK 87493/2015 pr_KORN9YUGFRO6.docx
148 kB
28.7.2015 14:14
 
ČBÚ SBS 21568/2015-ČBÚ pr_KORN9YUGD7KD.doc
528 kB
28.7.2015 10:36
 
MMR 24740/2015-31 pd_KORN9YUC4KYN.pdf
pr_KORN9YUC4KYN.docx
191 kB
48 kB
28.7.2015 08:10
 
MPO MPO 33288/15/31200/01000 pr_KORN9YQB6ZAU.docx
52 kB
27.7.2015 15:49
 
UZSČR 15111 pr_RACK9YTJ87MG.doc
4444 kB
27.7.2015 14:36
 
UOOU UOOU-08005/15 pr_KORN9YTGT4M3.docx
22 kB
27.7.2015 14:13
 
NSOUD Sleg 83/2015 pd_RACK9YTGC5DU.doc
35 kB
27.7.2015 13:10
 
MZV 110672/2015-OLPK pd_RACK9YMBP5BW.doc
190 kB
27.7.2015 12:42
 
MZD 38061/2015
27.7.2015 12:24
 
AVCR KAV-1935/P/2015 pd_RACK9YTE8JQW.pdf
292 kB
27.7.2015 10:29
 
kr-karlovarsky 386/LP/15 pr_RACK9YTBY6RK.doc
11800 kB
27.7.2015 09:24
 
kr-pardubicky 48043/2015 pd_RACK9YTAP86P.doc
pr_RACK9YTAP86P.doc
256 kB
43 kB
24.7.2015 11:37
 
ÚVČR - RVV 11374/2015-OMP pd_KORN9YMK3CPX.doc
70 kB
24.7.2015 07:57
 
UZSVM 247/2015/PMM
23.7.2015 16:41
 
TAČR TACR/6612/2015 pd_RACK9YPK8U28.pdf
146 kB
23.7.2015 14:53
 
Komora-ČSK LEG_CSK_037_15
23.7.2015 13:23
 
kr-liberecky 41106/ENV/15
23.7.2015 12:56
 
SMOČR 381/15 pd_KORN9YPESQUE.pdf
pr_KORN9YPESQUE.doc
67 kB
5084 kB
Grafické přílohy zaslány na darja.pivcova@mzp.cz.
23.7.2015 09:11
 
KUK 104/2015/sekr.
23.7.2015 07:52
 
NBÚ 5386/2015-NBÚ/80
23.7.2015 06:26
 
kr-olomoucky KUOK 67467/2015
22.7.2015 10:15
 
praha-city S-MHMP1236741/2015
22.7.2015 09:36
 
kr-stredocesky OSA/JPS pr_RACK9YNAWW4L.docx
24 kB
21.7.2015 13:20
 
ČÚZK ČÚZK-11044/2015-11 pd_RACK9YMBW4SQ.doc
32 kB
21.7.2015 10:57
 
MPSV 2015/40481-51
20.7.2015 11:14
 
ČSÚ 1269/2015-01 179 LO
20.7.2015 09:30
 
MSP MSP-11/15-SM-M/47
17.7.2015 14:33
 
kr-jihocesky KUJCK 53094/2015 pr_KORN9YHFMPWL.doc
48 kB
16.7.2015 10:31
 
ČNB 2015/76443/CNB/001
15.7.2015 16:15
 
ÚVČR - VÚV 11375/2015-OPR
15.7.2015 16:12
 
UPV 2015/D15061765/10
15.7.2015 14:13
 
GAČR 2353/2015/GAČR/SMS pd_KORN9YFGCA6W.pdf
158 kB
14.7.2015 15:35
 
ÚOHS ÚOHS-L0203/2015/NV-17551/2015/440/LRy pd_KORN9YEHXPB6.pdf
179 kB
14.7.2015 12:32
 
BIS 21-87/2015-BIS-1
13.7.2015 08:14
 
Komora-ČKAIT ČKAIT-LRV-44-2015
10.7.2015 10:02
 
ČTU ČTÚ-42 744/2015-606
10.7.2015 09:59
 
kr-zlinsky 42310/2015
10.7.2015 08:44
 
SSHR 06384/15-SSHR
9.7.2015 11:28
 
NSSOUD Sleg 2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk