Identifikace materiálu
Čj. OVA 1121/15 PID KORN9XTAVD9B
Čj. předkladatele 42588/ENV/15 Datum autorizace 25.6.2015
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Klíčová slova znečištění ovzduší; životní prostředí - složky
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Ovzduší
Důvod předložení úkol - usnesení vlády 547 ze dne 24.7.2013 a usnesení vlády č. 1077 z 15.12.2014
Popis novela zákona
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 15.11.2016 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 14.12.2015 Číslo Sněmovního tisku 678 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 1020 ze dne 14.12.2015
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(180 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 25.6.2015 – 27.7.2015 Adresa připomínek eklep@mzp.cz
Připomínková místa AKČR , ASO , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , FA , GAČR , GIBS , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-ČAK , Komora-ČKA , Komora-ČKAIT , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , Komora-EK , Komora-KA , Komora-KDP , Komora-KPZ , Komora-KVL , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , praha-city , PSP , PSP_ZV , RRTV , RVV , Senát , Senát_ZV , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , ÚSOUD , USTR , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNA5EAWPKV.doc 28 kB 21.12.2015
Materiál ma_KORNA5EAWPKV.doc 2298 kB 21.12.2015
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNA5EAWPKV.doc 77 kB 21.12.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNA5EAWPKV.doc 944 kB 21.12.2015
Průvodní dopis pd_KORNA5EAWPKV.doc 320 kB 21.12.2015
Další příloha materiálu mp_KORNA5EAWPKV.doc 89 kB 21.12.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk