Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
22.7.2015 12:48
 
MŠMT MSMT-21989/2015 pd_KORN9YNCY6EV.doc
pr_KORN9YNCY6EV.doc
48 kB
72 kB
20.7.2015 15:53
 
MO 1940/2015-1322 pd_KORN9YLJAP77.docx
pr_KORN9YLJAP77.docx
34 kB
14 kB
17.7.2015 09:30
 
HKČR sine
16.7.2015 16:09
 
ČNB 2015/65110/CNB/001 pr_RACK9YGJL36J.docx
42 kB
16.7.2015 15:57
 
UOOU UOOU-07135/15 pr_KORN9YGJDLGS.docx
30 kB
16.7.2015 15:53
 
MV MV-93096/LG-2015 pr_KORN9YGHTCTO.docx
43 kB
16.7.2015 13:12
 
BIS 21-95/2015-BIS-1 pr_KORN9YGF69U5.doc
55 kB
16.7.2015 13:01
 
UZSI 185/2015-ZSI/281
16.7.2015 09:44
 
MZV 108578/2015-OLPK pd_RACK9Y8DYJYW.doc
pr_RACK9Y8DYJYW.doc
203 kB
204 kB
16.7.2015 09:00
 
MŽP 42284/ENV/15
16.7.2015 07:53
 
MZD 33214/2015
15.7.2015 14:20
 
Komora-EK EK/leg/024/15 pr_KORN9YFGGGIA.docx
66 kB
15.7.2015 12:00
 
ÚVČR - KML 10015/2015-OHR pd_KORN9YFDQRSR.doc
pr_KORN9YFDQRSR.doc
54 kB
82 kB
15.7.2015 12:00
 
MZE 34238/2015-MZE-12153 pd_KORN9YAFNL64.docx
33 kB
15.7.2015 10:19
 
MSP 592/2015-LO-SP pr_KORN9Y9JAQSR.doc
52 kB
14.7.2015 13:29
 
MPSV 2015/35935-51 pr_KORN9YEF9GD3.doc
40 kB
14.7.2015 08:59
 
ÚVČR - RVV 10017/2015-OMP pd_KORN9YEA84H4.doc
72 kB
14.7.2015 08:23
 
MPO MPO 28841/15/21100/01000 pr_RACK9YADKV4D.docx
22 kB
13.7.2015 11:03
 
MMR 22009/2015-31 pd_KORN9YDCMWHF.pdf
175 kB
10.7.2015 14:39
 
MK MK-S 7967/2015 OLP
10.7.2015 10:33
 
MD 171/2015-510-LV/4 pd_KORN9Y8GZPS8.doc
pr_KORN9Y8GZPS8.docx
50 kB
23 kB
3.7.2015 12:31
 
ÚVČR - KOM sine-KOM pr_KORN9Y3EC8K3.doc
146 kB
1.7.2015 11:46
 
ÚVČR - VÚV 10018/2015-OPR
30.6.2015 17:21
 
UZSVM 3006/2015/PMM

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk