Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
16.6.2015 16:54
 
MPSV 2015/33291-51 pr_KORN9XJKGH2Z.doc
38 kB
15.6.2015 15:35
 
MK MK-S 7245/2015 OLP
12.6.2015 14:45
 
MZE 32129/2015_MZE-11131 pd_RACK9XCFRG13.docx
pr_RACK9XCFRG13.doc
45 kB
50 kB
12.6.2015 10:22
 
ČBÚ SBS 17647/2015
12.6.2015 10:18
 
MSP MSP-18/2015-OP-OS/33
12.6.2015 09:21
 
MPO MPO 26626/15/21500/01000
11.6.2015 16:47
 
MO 1405/2015-1322
11.6.2015 16:39
 
ÚVČR - RVV 9199/2015-MPR pd_KORN9XDF4LJ8.doc
pr_KORN9XDF4LJ8.doc
70 kB
44 kB
11.6.2015 15:46
 
MŠMT MSMT-20217/2015
11.6.2015 15:15
 
ÚVČR - VÚV 9200/2015-KVÚ
11.6.2015 14:50
 
ČSÚ 1035/2015-01 142 LO
11.6.2015 10:01
 
UOOU UOOU-06679/15
11.6.2015 09:58
 
MZV 107022/2015-OLPK pd_KORN9XAD3LB8.docx
30 kB
11.6.2015 08:30
 
ČTU ČTÚ-32 887/2015-606 pd_KORN9XD9MLIB.docx
26 kB
10.6.2015 17:12
 
MF MF-27099/2015/3002-4 pd_KORN9XCKTE6D.docx
39 kB
10.6.2015 16:48
 
ÚVČR - KOM sine-KOM pr_RACK9XCKDBJP.doc
152 kB
10.6.2015 16:00
 
ČNB 2015/059971/CNB/001
10.6.2015 15:35
 
MZD 30065/2015
10.6.2015 14:37
 
ČMKOS ČMKOS-LR-110/2015/107/15 pd_KORN9XCGT9BX.doc
272 kB
10.6.2015 14:37
 
ÚOHS ÚOHS-L0167/2015/NV-13878/2015/440/LRy pd_KORN9XCGT72H.pdf
173 kB
10.6.2015 14:05
 
ASO 88/2015 pd_KORN9XCG7L8G.doc
48 kB
10.6.2015 13:18
 
ČÚZK ČÚZK-09284/2015-11 pd_KORN9XCCZEIF.doc
20 kB
9.6.2015 17:00
 
MMR 20563/2015-31 pd_KORN9XBKLJNN.pdf
pr_KORN9XBKLJNN.docx
169 kB
15 kB
9.6.2015 12:44
 
MD 160/2015-510-LV/2 pd_KORN9XAH4JMT.doc
48 kB
9.6.2015 11:47
 
UPV 2015/D15048721/10
9.6.2015 10:57
 
MŽP 38951/ENV/15
9.6.2015 10:24
 
SSHR 05339/15-SSHR
8.6.2015 16:39
 
SÚJB SÚJB/ŘTP/12638/2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk