Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
19.5.2015 15:51
 
MV MV-71859/LG-2015
18.5.2015 11:59
 
MZE 26489/2015-MZE-12153 pd_KORN9WHFFWQK.docx
45 kB
18.5.2015 08:47
 
ÚVČR - KOM sine-KOM pr_KORN9WM9YN2X.doc
133 kB
15.5.2015 16:50
 
MO 1136/2015-1322 pd_RACK9WJKE8ZB.docx
pr_RACK9WJKE8ZB.docx
33 kB
14 kB
15.5.2015 15:54
 
MŠMT MSMT-13280/2015
15.5.2015 15:17
 
MŽP 32059/ENV/15 pd_KORN9WJHLFED.doc
pr_KORN9WJHLFED.doc
322 kB
50 kB
15.5.2015 13:49
 
MF MF-22580/2015/1404-3 pd_KORN9WJFVGTR.docx
pr_KORN9WJFVGTR.docx
40 kB
19 kB
15.5.2015 11:29
 
kr-plzensky ZN/1/PRÁV/15
15.5.2015 09:33
 
MZV 104019/2015-OPL pd_RACK9WFD8HNU.doc
191 kB
15.5.2015 09:26
 
MD 132/2015-510-LV/2 pd_KORN9WGKT4A6.doc
49 kB
15.5.2015 09:18
 
MPSV 2015/27624-51 pr_KORN9WJA9U3M.doc
34 kB
15.5.2015 08:11
 
MK MK-S 5966/2015 OLP
15.5.2015 07:08
 
kr-olomoucky KUOK 44550/2015
14.5.2015 13:28
 
MPO MPO 22596/15/71300/01000
14.5.2015 13:17
 
kr-karlovarsky 251/LP/15
14.5.2015 12:19
 
kr-moravskoslezsky MSK 60181/2015 pd_KORN9WHE4VDK.docx
179 kB
14.5.2015 11:10
 
praha-city S-MHMP 788609/2015 pr_KORN9WHCNBFL.doc
75 kB
14.5.2015 10:40
 
ÚVČR - VÚV 7537/2015-KVÚ
13.5.2015 16:55
 
kr-kralovehradecky 13924/VZ/2015
13.5.2015 15:17
 
kr-ustecky 196/LP/2015
13.5.2015 13:56
 
kr-jihomoravsky JMK 57172/2015 Bez připomínek Mgr. Marek Šlapal v. r. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
13.5.2015 13:28
 
MMR 17719/2015-31 pd_KORN9WGFGCRS.pdf
177 kB
13.5.2015 13:19
 
ÚVČR - RVV 7536/2015-MPR pd_KORN9WFEN4DI.doc
70 kB
13.5.2015 12:43
 
ČMKOS ČMKOS-LR-090/2015/089/15 pd_RACK9WGEKSSL.doc
pr_RACK9WGEKSSL.doc
272 kB
26 kB
13.5.2015 12:38
 
ČNB 2015/049914/CNB/001
13.5.2015 08:32
 
MSP 480/2015-LO-SP
13.5.2015 08:20
 
kr-zlinsky 28684/2015
12.5.2015 09:10
 
kr-liberecky 21677/2015 pr_RACK9WFAF3LW.doc
84 kB
11.5.2015 16:38
 
kr-jihocesky KUJCK 34069/2015
11.5.2015 12:47
 
kr-pardubicky KrÚ Pk 29833/OZ/2015 pd_RACK9WEENDYD.doc
245 kB
11.5.2015 10:39
 
kr-stredocesky OSA/JPS

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk