Identifikace materiálu
Čj. OVA 702/15 PID KORN9WAD485I
Čj. předkladatele 21677/2015 Datum autorizace 7.5.2015
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova finanční prostředky státu; zdravotní pojištění
Oblast práva Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví
Důvod předložení S ohledem na potřebu zajištění ekonomické stability systému veřejného zdravotního pojištění se vláda ve svém programovém prohlášení zavázala vrátit ke koncepci pravidelné valorizace platby pojistného za státní pojištěnce, od níž bylo ustoupeno v roce 2009 přijetím zákona č. 362/2009 Sb., kterým došlo na dlouhou dobu ke zmrazení výše platby za státní pojištěnce.
Popis Cílem navrhované právní úpravy je v souladu se zmocněním uvedeným v ustanovení § 3c odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, stanovit vyšší vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za státní pojištěnce
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 24.6.2015 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 24.6.2015 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 489 ze dne 24.6.2015
Znění PDF
DOC
(55 kB)
(169 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 7.5.2015 – 15.5.2015 Adresa připomínek eklep@mzcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORN9XSGMWQ0.docx 16 kB 24.6.2015
Průvodní dopis pd_KORN9XSGMWQ0.doc 292 kB 24.6.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk