Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
22.5.2015 16:49
 
MD 111/2015-510-LV/2 pd_KORN9WNEQM1N.doc
pr_KORN9WNEQM1N.docx
50 kB
15 kB
22.5.2015 15:22
 
MV MV-63810/LG-2015 pr_KORN9WRGKVE4.docx
36 kB
22.5.2015 14:43
 
Komora-ČKA 818/2015/DR pr_KORN9WRGWS8K.doc
134 kB
22.5.2015 14:30
 
MZE 23170/2015-MZE-12153 pd_KORN9WMCBHY2.doc
pr_KORN9WMCBHY2.doc
46 kB
46 kB
22.5.2015 13:22
 
MMR 16113/2015-31 pd_KORN9WRFC81P.pdf
pr_KORN9WRFC81P.docx
178 kB
20 kB
22.5.2015 12:52
 
MZD 19984/2015
22.5.2015 12:29
 
MSP 416/2015-LO-SP pr_KORN9WHC9KCA.doc
73 kB
22.5.2015 10:49
 
HKČR 65/6000/2015 pr_KORN9WRCD6V1.doc
415 kB
pripominkovani@komora.cz
22.5.2015 10:41
 
ČNB 2015/044451/CNB/001 pr_RACK9WRC8DB1.doc
48 kB
22.5.2015 10:28
 
MŽP 28564/ENV/15 pd_KORN9WR9YGMH.doc
pr_KORN9WR9YGMH.doc
322 kB
43 kB
22.5.2015 10:24
 
SPCR 46/2015 pr_KORN9WRBUZFK.doc
88 kB
21.5.2015 17:51
 
MF MF-20359/2015/16-4 pd_KORN9WQLLEJ4.docx
pr_KORN9WQLLEJ4.docx
39 kB
18 kB
21.5.2015 10:23
 
MŠMT MSMT-11409/2015-2 pd_KORN9WQB4MXM.doc
pr_KORN9WQB4MXM.doc
44 kB
34 kB
21.5.2015 08:44
 
MK MK-S 5328/2015 OLP pr_RACK9WP9VNW8.docx
19 kB
20.5.2015 15:43
 
MPSV 2015/24530-51 pr_RACK9WPHVVHM.docx
28 kB
K vypořádání uplatněných připomínek, které jsou doporučujícího charakteru, je oprávněna JUDr. Alena Čepková, legislativní odbor, tel. 221922623, e-mail alena.cepkova@mpsv.cz
19.5.2015 15:08
 
MPO MPO 20500/15/21100/01000 pr_KORN9WMC2BO0.docx
28 kB
18.5.2015 10:34
 
MZV 102396/2015-OPL pd_RACK9WH8MQ2H.doc
pr_RACK9WH8MQ2H.doc
197 kB
198 kB
18.5.2015 08:42
 
ÚVČR - KOM sine-KOM pr_RACK9WM9VLQ5.doc
151 kB
15.5.2015 16:38
 
MO 1001/2015-1322
13.5.2015 13:18
 
ÚVČR - RVV 6718/2015-MPR pd_KORN9WECUQ4N.doc
71 kB
6.5.2015 14:34
 
ÚVČR - VÚV 6719/2015-KVÚ
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
27.11.2015 08:19 ÚVČR 1173/15 st_KORNA4NAL8UV.doc
89 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk