Identifikace materiálu
Čj. OVA 1173/15 PID KORN9VTH72BQ
Čj. předkladatele ÚOHS-L43/2/15-9846/2015/440/KOn Datum autorizace 22.4.2015
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Klíčová slova hospodářská soutěž
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Hospodářská soutěž
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2015.
Popis Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže a zákonů, jež mohou mít praktický dopad na správní řízení vedená Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 26.9.2016 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 7.12.2015 Číslo Sněmovního tisku 702 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 990 ze dne 7.12.2015
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(176 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 22.4.2015 – 22.5.2015 Adresa připomínek eklep@compet.cz
Připomínková místa ČNB , HKČR , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNA6JDEKPL.doc 22 kB 26.1.2016
Materiál ma_KORNA6JDEKPL.doc 189 kB 26.1.2016
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNA6JDEKPL.doc 171 kB 26.1.2016
Průvodní dopis pd_KORNA6JDEKPL.doc 109 kB 26.1.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk