Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
23.4.2015 16:23
 
ČMKOS ČMKOS-LR-072/2015/073/15 pd_RACK9VUJVK51.doc
272 kB
17.4.2015 11:31
 
MD 12/2015-420-ORG/13 pd_KORN9VMKU7GU.doc
50 kB
16.4.2015 13:36
 
UOOU UOOU-03475/15 pr_KORN9VMFLVFE.docx
28 kB
16.4.2015 09:30
 
MPSV 2015/18461 - 51 pr_KORN9VF8ZE8T.docx
20 kB
15.4.2015 16:55
 
MZD 14526/2015
15.4.2015 16:02
 
MŽP 21607/ENV/15 pd_KORN9VLG4K9D.doc
pr_KORN9VLG4K9D.docx
323 kB
27 kB
15.4.2015 15:01
 
NBÚ 2713/2015-NBÚ/80 pr_KORN9VL9A234.docx
19 kB
15.4.2015 14:48
 
kr-jihomoravsky JMK 38262/2015 pr_KORN9VLGWH6Q.doc
50 kB
Zásadní připomínka Kontaktní osobou k vypořádání zásadních připomínek je Ing. Ivo Minařík, MPA, vedoucí odboru regionálního rozvoje, e-mail: minarik.ivo@kr-jihomoravsky.cz , tel.: 541 651 341. Ing. Jiří Němec v. r. člen Rady Jihomoravského kraje
15.4.2015 14:45
 
MF MF-16311/2015/2401-4 pd_KORN9VLGY5U5.doc
pr_KORN9VLGY5U5.doc
54 kB
41 kB
15.4.2015 14:10
 
Hrad KPR 2166/2015 pd_KORN9VLG9EP0.pdf
pr_KORN9VLG9EP0.docx
155 kB
14 kB
15.4.2015 12:44
 
ÚOHS ÚOHS-L73/2/15-9262/2015/440/LRy pd_KORN9VLELPXU.pdf
166 kB
15.4.2015 12:41
 
kr-moravskoslezsky MSK 40084/2015 pd_KORN9VLEJN86.docx
179 kB
15.4.2015 11:42
 
MZE 17640/2015-MZE-12153 pd_RACK9VFKLQ96.docx
36 kB
15.4.2015 11:17
 
MŠMT MSMT - 8587/2015
15.4.2015 11:08
 
MV MV-47053/LG-2015 pr_KORN9VLCAPQA.docx
19 kB
15.4.2015 10:37
 
kr-karlovarsky 154/LP/15
15.4.2015 10:23
 
HKČR 39/6000/2015 pr_KORN9VLBUXSC.doc
395 kB
pripominkovani@komora.cz
15.4.2015 10:19
 
Komora-NK 257/2015 pr_RACK9VLBRL18.docx
44 kB
15.4.2015 09:11
 
kr-plzensky ZN/1/PRÁV/15
15.4.2015 09:08
 
MPO MPO 16137/15/41200/01000 pr_KORN9VFFC99N.docx
29 kB
14.4.2015 13:51
 
kr-liberecky 12415/2015-31
14.4.2015 13:48
 
ČÚZK ČÚZK-04310/2015-15 pd_KORN9VKFP7JR.doc
pr_KORN9VKFP7JR.doc
32 kB
26 kB
14.4.2015 12:07
 
MSP 306/2015-LO-SP pr_KORN9VELJGV5.doc
54 kB
14.4.2015 11:00
 
NSOUD Sleg 22/2015 pd_KORN9VKC7NBV.doc
33 kB
14.4.2015 09:51
 
kr-pardubicky KrÚ 20054/2015
14.4.2015 09:51
 
kr-stredocesky OSA/JPS
14.4.2015 09:47
 
NKÚ 146/15-NKU140/254/15 pd_KORN9VKB63JA.pdf
277 kB
13.4.2015 17:49
 
kr-kralovehradecky 11065/VZ/2015
13.4.2015 15:56
 
MK MK-S 3929/2015 OLP
13.4.2015 14:51
 
ČNB 2015/032841/CNB/001 pr_RACK9VJH3SOF.doc
35 kB
13.4.2015 14:48
 
MZV 99262/2015-OPL pd_RACK9VD8EX2U.doc
191 kB
13.4.2015 14:42
 
kr-vysočina KUJI 21629/2015
13.4.2015 11:56
 
MO 691/2015-1322
13.4.2015 09:30
 
praha-city S-MHMP489887-15 pr_KORN9VJATFNV.docx
15 kB
10.4.2015 14:38
 
ÚVČR - KOM sine-KOM pr_KORN9VFGU8OE.doc
156 kB
10.4.2015 12:48
 
kr-olomoucky KUOK 32088/2015
9.4.2015 15:55
 
SSHR 02818/15-SSHR
9.4.2015 15:43
 
ČBÚ 9292/2015-ČBÚ pr_RACK9VEJ4M4X.doc
402 kB
9.4.2015 13:56
 
ČSÚ 596/2015-01 64 LO
9.4.2015 13:46
 
SMOČR LEG/2015
9.4.2015 13:39
 
kr-zlinsky 20027/2015 pr_RACK9VEFP7MX.docx
22 kB
9.4.2015 12:37
 
SÚJB SÚJB/ŘTP/8013/2015
8.4.2015 08:12
 
ÚVČR - RVV 5044/2015-MPR pd_KORN9V8BNVRM.doc
70 kB
7.4.2015 13:21
 
kr-ustecky 120/LP/2015
7.4.2015 09:00
 
ÚVČR - VÚV 5045/2015-KVÚ
3.4.2015 11:29
 
UPV 2015/D15026023/10
1.4.2015 12:11
 
BIS 21-23/15-BIS-1
30.3.2015 14:12
 
UZSVM 3003/2015/PMM
30.3.2015 08:58
 
UZSI 64/2015-ZSI/281
27.3.2015 15:53
 
kr-jihocesky KUJCK23565/2015/OKZU
26.3.2015 09:57
 
NSSOUD Sleg 2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk