Identifikace materiálu
Čj. OVA 650/15 PID KORN9UWKS8F5
Čj. předkladatele 12415/2015-31 Datum autorizace 24.3.2015
Popis
Název materiálu Věcný záměr zákona o poskytování služeb realitních zprostředkovatelů
Typ materiálu Návrh věcného záměru zákona Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Klíčová slova ochrana spotřebitele; podnikání
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Živnostenské právo a podnikání; Hospodářství a ekonomika/Ochrana spotřebitele
Důvod předložení Na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2015
Popis Cílem materiálu bylo především poskytnout celkový pohled na současnou situaci v oblasti podnikání realitních kanceláří a formulovat závěry, které mají posloužit jako podklad pro případné legislativní změny. Smyslem navržených opatření bylo zejména nastavit základní parametry a právní prostředí pro výkon realitního zprostředkování, zvýšit ochranu spotřebitele a jeho důvěru v realitní zprostředkovatele.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.1.2016 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 18.1.2016 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 20 ze dne 18.1.2016
Znění PDF
DOC
(124 kB)
(172 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 24.3.2015 – 15.4.2015 Adresa připomínek petr.uhlir@mmr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNA4FEZZCQ.docx 74 kB 20.11.2015
Návrh usnesení us_KORNA4FEZZCQ.docx 27 kB 20.11.2015
Předkládací zpráva zp_KORNA4FEZZCQ.docx 24 kB 20.11.2015
Materiál ma_KORNA4FEZZCQ.docx 807 kB 20.11.2015
Vypořádání připomínek vp_KORN9WXK7H02.docx 123 kB 28.5.2015
Průvodní dopis pd_KORNA4FEZZCQ.pdf 402 kB 20.11.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk