Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
7.4.2015 15:31
 
MPSV 2015/14948-51
7.4.2015 10:09
 
SMOČR 186/15 pd_KORN9VCBKPT9.docx
pr_KORN9VCBKPT9.doc
23 kB
47 kB
3.4.2015 18:13
 
SPCR GR/22/SHP/2015 pr_KORN9V8M2A8T.docx
82 kB
3.4.2015 15:45
 
ÚOHS ÚOHS-L48/2/15-8634/2015/440/LRy pd_KORN9V8J66RE.pdf
170 kB
3.4.2015 15:06
 
TAČR TACR/3443/2015 pd_KORN9V8FTB6B.pdf
159 kB
3.4.2015 14:51
 
KZPS 20707A pr_KORN9V8H497W.doc
98 kB
3.4.2015 14:50
 
MŽP 17012/ENV/15
3.4.2015 14:37
 
MV MV-36741/LG-2015 pr_KORN9V8D261D.docx
14 kB
3.4.2015 14:07
 
kr-jihomoravsky JMK 30 560/2015 pr_KORN9V8G8ABL.docx
23 kB
Kontaktní osobou pro vypořádání připomínek je Ing. Petr Beneš, vedoucí odboru majetkového KrÚ Jihomoravského kraje, tel. 541 652 481, e-mail benes.petr@kr-jihomoravsky.cz¨ Bc. Zdeněk Pavlík, v.r. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
3.4.2015 12:30
 
Hrad KPR 1661
3.4.2015 11:52
 
NKÚ 144/15-NKU140/233/15 pd_KORN9V8DL8H1.pdf
pr_KORN9V8DL8H1.docx
166 kB
49 kB
3.4.2015 11:52
 
kr-vysočina KUJI 17722/2015
3.4.2015 10:17
 
kr-plzensky ZN/1/PRÁV/15 pr_KORN9V8BQVFL.docx
27 kB
3.4.2015 09:49
 
HKČR 32/6000/2015 pr_KORN9V8B7KFJ.doc
397 kB
pripominkovani@komora.cz
3.4.2015 08:29
 
MZE 13674/2015-MZE-12153 pd_KORN9V6AJ86W.docx
pr_KORN9V6AJ86W.docx
33 kB
28 kB
3.4.2015 08:06
 
ASO 38/2015 pd_RACK9V897840.doc
48 kB
2.4.2015 16:53
 
kr-ustecky 84/LP/2015 pr_KORN9V7KGB9N.doc
64 kB
2.4.2015 16:14
 
SÚJB SÚJB/ŘTP/7630/2015 pr_RACK9V7JPTGF.doc
45 kB
2.4.2015 15:44
 
MO 471/2015-1322
2.4.2015 15:09
 
NSOUD Sleg 16/2015 pd_RACK9V7HEY84.doc
33 kB
2.4.2015 14:55
 
kr-moravskoslezsky MSK 33158/2015 pr_KORN9V7H6Q1A.docx
183 kB
kontakt: silvie.janeckova@kr-moravskoslezsky.cz
2.4.2015 14:14
 
BIS 21-25/2015-BIS-1
2.4.2015 12:18
 
kr-karlovarsky 138/LP/15
2.4.2015 11:56
 
AVCR KAV-692/P/2015 pd_KORN9V7DNENT.pdf
292 kB
2.4.2015 11:38
 
ČÚZK ČÚZK-03406/2015-15 pd_KORN9V7BRYS2.doc
32 kB
2.4.2015 10:48
 
kr-stredocesky OSA/JPS
2.4.2015 10:21
 
Komora-ČKAIT ČKAIT-LRV-7-2015
2.4.2015 08:51
 
MK MK-S 2614/2015 OLP
1.4.2015 17:00
 
ÚVČR - KOM sine-KOM pr_KORN9V6KLH1H.doc
134 kB
1.4.2015 15:28
 
MSP 223/2015-LO-SP pr_KORN9V4FAQGJ.doc
82 kB
1.4.2015 14:16
 
ČMKOS ČMKOS-LR-044/2015/031/15 pd_KORN9V6GE6TO.doc
273 kB
1.4.2015 13:51
 
ČNB 2015/026600/CNB/001
1.4.2015 13:02
 
kr-kralovehradecky 9796/VZ/2015
1.4.2015 10:10
 
Komora-KDP 178/2015/zda pd_RACK9V6BL78K.pdf
pr_RACK9V6BL78K.docx
239 kB
19 kB
1.4.2015 09:01
 
MPO MPO 13505/15/31300/01000 pr_KORN9UZJ7LN1.docx
35 kB
31.3.2015 17:19
 
ČSÚ 487/2015-01 40 LO
31.3.2015 13:38
 
MZD 11355/2015
31.3.2015 09:56
 
MD 61/2015-510-LV/4 pd_KORN9V4AD9VQ.doc
49 kB
31.3.2015 09:50
 
MZV 97196/2015-OPL pd_RACK9UYD6K3U.doc
192 kB
30.3.2015 15:07
 
MMR 10129/2015-31 pd_KORN9V4HEDM0.pdf
172 kB
30.3.2015 13:46
 
praha-city S-MHMP353885/2015 pr_KORN9V4FTETH.doc
89 kB
30.3.2015 13:17
 
MŠMT MSMT - 6861/2015
30.3.2015 12:02
 
kr-pardubicky KrÚ Pk 15910/2015/OF
30.3.2015 10:15
 
SSHR 02270/15-SSHR
30.3.2015 08:55
 
UZSI 49/2015-ZSI/281
27.3.2015 07:59
 
ÚVČR - RVV 3915/2015-MPR pd_KORN9UZA7UEA.doc
pr_KORN9UZA7UEA.doc
72 kB
40 kB
26.3.2015 09:31
 
kr-liberecky MF-4625/2015/32
25.3.2015 07:45
 
ČBÚ 7169/2015-ČBÚ
24.3.2015 15:40
 
kr-jihocesky KUJCK 22970/2015/OHMS
24.3.2015 12:40
 
kr-olomoucky KUOK 28306/2015 pd_RACK9UWFPQYW.doc
pr_RACK9UWFPQYW.doc
86 kB
40 kB
20.3.2015 12:33
 
kr-zlinsky 16405/2015 pr_RACK9USFKQW1.docx
22 kB
19.3.2015 11:23
 
UPV 2015/D1000137/10
18.3.2015 11:06
 
ÚVČR - VÚV 3917/2015-KVÚ
17.3.2015 10:39
 
KUK 27/2015/sekr.
17.3.2015 09:29
 
NSSOUD Sleg 2015
16.3.2015 11:57
 
NBÚ 1871/2015-NBÚ/80
13.3.2015 13:58
 
UZSVM 1303/2015/PMM
13.3.2015 12:45
 
ČTU ČTÚ-9 634/2015-606
11.3.2015 10:07
 
UOOU UOOU-02782/15
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
30.9.2015 08:41 ÚVČR 991/15 st_KORNA2U9USJ8.docx
29 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk