Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
14.1.2015 14:05
 
ÚVČR - KOM sine-KOM pr_RACK9SRHCAST.doc
142 kB
13.1.2015 19:08
 
MF MF-80625/2014/1904-3 pd_KORN9SPNQFER.docx
pr_KORN9SPNQFER.docx
39 kB
18 kB
13.1.2015 17:23
 
kr-vysočina KUJI 82194/2014
13.1.2015 16:42
 
ČMKOS ČMKOS-LR-007/2015/202/14 pd_KORN9SQLF38Y.doc
271 kB
13.1.2015 15:37
 
MV MV-168695/LG-2014
13.1.2015 14:51
 
MMR 43825/2014-31 pd_KORN9SQJ9UJX.pdf
181 kB
13.1.2015 14:08
 
AKČR 4/PŘ/2015 pr_KORN9SQG4XAN.doc
548 kB
13.1.2015 11:44
 
NKÚ 119/14-NKU140/20/15 pd_KORN9SQEKCIA.pdf
pr_KORN9SQEKCIA.docx
320 kB
48 kB
13.1.2015 10:13
 
kr-zlinsky 75454/2014
13.1.2015 09:59
 
MK MK-S 16680/2014 OLP pr_RACK9SLD4EYS.docx
17 kB
13.1.2015 09:18
 
MSP 1201/2014-LO-SP
13.1.2015 09:04
 
kr-jihomoravsky JMK 142 319/2014 Bez připomínek Ing. Jaroslav Parolek v. r. člen Rady Jihomoravského kraje
13.1.2015 08:42
 
ÚOHS ÚOHS-L351/2/14-774/2015/440/LRy pd_KORN9SQB2SJJ.pdf
187 kB
13.1.2015 08:22
 
kr-plzensky ZN/1/PRÁV/14
12.1.2015 16:45
 
MPSV 2014/81770-51
12.1.2015 16:33
 
MO 864/2014-1322
12.1.2015 14:51
 
kr-pardubicky 1399/2015 pd_KORN9SPJ9PEM.doc
pr_KORN9SPJ9PEM.doc
252 kB
42 kB
12.1.2015 13:45
 
kr-stredocesky OLP/JPS pr_KORN9SPGYM97.docx
34 kB
zásadní a doporučující připomínky
12.1.2015 13:03
 
SÚJB SÚJB/ŘTP/786/2015
12.1.2015 12:45
 
ČBÚ 38328/2014-ČBÚ
12.1.2015 12:30
 
ASO 5/2015 pd_KORN9SPFHRQ6.doc
48 kB
12.1.2015 10:45
 
kr-ustecky 565/LP/2014 pr_KORN9SPDFNF7.doc
73 kB
12.1.2015 09:37
 
kr-kralovehradecky 1458/VZ/2015
9.1.2015 13:47
 
MZV 128380/2014-OPL pd_RACK9SGBQGV8.doc
189 kB
9.1.2015 13:29
 
MZD 63500/2014
9.1.2015 12:34
 
kr-moravskoslezsky MSK 165440/2014 pd_KORN9SLFKPJ6.docx
129 kB
9.1.2015 10:42
 
kr-jihocesky KUJCK 1704/2015 pr_KORN9SLC4QSQ.doc
50 kB
9.1.2015 08:47
 
MŽP 89319/ENV/14 pd_KORN9SLB67FL.doc
pr_KORN9SLB67FL.docx
322 kB
26 kB
9.1.2015 08:08
 
kr-olomoucky KUOK 1528/2015 pd_RACK9SLA7SNF.docx
pr_RACK9SLA7SNF.docx
68 kB
15 kB
8.1.2015 14:32
 
ČNB 2014/073996/CNB/001
8.1.2015 09:56
 
MPO MPO 57621/14/31200/01000
8.1.2015 09:17
 
kr-liberecky 87455/2014-MZE-12152 pr_RACK9SKBQQ3H.doc
85 kB
8.1.2015 08:06
 
ÚVČR - RVV 18758/2014-MPR pd_KORN9SJG95ZC.doc
70 kB
7.1.2015 12:46
 
ČTU ČTÚ-74 991/2014-606
7.1.2015 12:29
 
MŠMT MSMT-45275/2014
7.1.2015 09:42
 
MD 347/2014-510-LV/2 pd_KORN9SDD9UEX.doc
49 kB
7.1.2015 07:49
 
ÚVČR - VÚV 18759/2014-KVÚ
6.1.2015 10:08
 
ČSÚ 1810/2014-01
5.1.2015 12:20
 
SSHR 00041/15-SSHR
5.1.2015 09:15
 
UPV 2014/D081722/10
31.12.2014 11:37
 
ČÚZK ČÚZK-18408/2014-15 pd_RACK9SBEE4ZN.doc
32 kB
19.12.2014 13:33
 
NBÚ 8706/2014-NBÚ/80
18.12.2014 11:02
 
HKČR sine

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk