Identifikace materiálu
Čj. OVA 175/15 PID KORN9RVCCGK9
Čj. předkladatele 87455/2014-MZE-12152 Datum autorizace 17.12.2014
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb.
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova lesnictví; zemědělská politika
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Zemědělství a lesnictví; Životní prostředí a pozemkové právo/Myslivost a rybářství
Důvod předložení Uvedení nařízení vlády č. 30/2014 Sb. do souladu s novelou zákona o myslivosti, projednávanou Senátem Parlamentu ČR (senátní tisk 11), a zajištění bezproblémové administrace příspěvků na vybrané myslivecké činnosti prostřednictvím krajských úřadů. Reakce na aktuálně definované potřeby praxe a zapracování poznatků vzešlých z aplikační praxe.
Popis Novela nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 24.3.2015 Stav materiálu A - zapracovány změny
Datum schůze vlády 16.3.2015 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 194 ze dne 16.3.2015
Znění PDF
DOC
(55 kB)
(42 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 17.12.2014 – 13.1.2015 Adresa připomínek jana.wagnerova@mze.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_RACK9UWBRQBD.doc 184 kB 24.3.2015
Průvodní dopis pd_RACK9UWBRQBD.doc 56 kB 24.3.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk