Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
18.11.2014 16:36
 
MV MV-143911/LG-2014 pr_RACK9QYD5STY.docx
30 kB
18.11.2014 15:34
 
MŽP 75450/ENV/14 pd_KORN9QYK3W9F.doc
pr_KORN9QYK3W9F.docx
322 kB
23 kB
18.11.2014 15:05
 
MSP 1012/2014-LO-SP
18.11.2014 11:58
 
MD 281/2014-510-LV/2 pd_KORN9QRJFCYS.doc
50 kB
18.11.2014 11:21
 
MPSV 2014/70835-51 pr_KORN9QYCPA71.doc
40 kB
18.11.2014 11:20
 
MZD 54193/2014 pr_KORN9QUD34JA.doc
67 kB
18.11.2014 10:42
 
ÚVČR - KOM sine-KOM pr_RACK9QYDE7BW.doc
146 kB
14.11.2014 14:08
 
ČNB 2014/052965/CNB/001
13.11.2014 20:00
 
MF MF-71182/2014/1902-3 pd_KORN9QTQB3J6.doc
58 kB
13.11.2014 11:44
 
MMR 37081/2014-31 pd_KORN9QTELNQD.pdf
176 kB
13.11.2014 09:43
 
MK MK-S 13827/2014 OLP
13.11.2014 09:30
 
MŠMT MSMT-38935/2014 pd_KORN9QQMC45V.doc
pr_KORN9QQMC45V.doc
46 kB
35 kB
13.11.2014 08:58
 
ÚVČR - RVV 15738/2014-MPR pd_KORN9QQF73GV.doc
70 kB
13.11.2014 08:32
 
MPO MPO 50146/14/31300/01000
12.11.2014 14:40
 
MZV 122149/2014-OPL pd_RACK9QQGHHHC.doc
191 kB
12.11.2014 13:11
 
ÚVČR - VÚV 15740/2014-KVÚ
3.11.2014 09:25
 
MZE 76028/2014-MZE-11102 pd_RACK9QHBVSIH.docx
35 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk