Identifikace materiálu
Čj. OVA 1435/14 PID KORN9Q7HDEN7
Čj. předkladatele 650/2014-1322 Datum autorizace 24.10.2014
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie, a výše stabilizačního příspěvku
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo obrany
Klíčová slova armáda; služební poměr; vojáci a vojenství
Oblast práva Správní právo/Státní zaměstnanci; služební poměr; platy
Důvod předložení Návrh nařízení vlády se předkládá k provedení § 70b odst. 6 zákona č. 221/1999, o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
Popis Důvodem pro vypracování tohoto nařízení vlády je potřeba stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie, pro účely přiznání speciálního příspěvku.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 7.4.2015 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 16.3.2015 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 181 ze dne 16.3.2015
Znění PDF
DOC
(53 kB)
(41 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 24.10.2014 – 18.11.2014 Adresa připomínek eklep@army.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORN9VCBS5ZV.doc 85 kB 7.4.2015
Průvodní dopis pd_KORN9VCBS5ZV.doc 46 kB 7.4.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk