Identifikace materiálu
Čj. OVA 1291/14 PID KORN9PJFWLQ6
Čj. předkladatele 608/2014-910-IPK Datum autorizace 6.10.2014
Popis
Název materiálu Věcný záměr zákona o liniových dopravních stavbách
Typ materiálu Návrh věcného záměru zákona Předkladatel Ministerstvo dopravy
Klíčová slova doprava kolejová; doprava silniční a dálniční; pozemní a inženýrské stavby
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Doprava a komunikace
Důvod předložení na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2014
Popis Věcný záměr zákona o liniových dopravních stavbách
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 27.11.2017 Stav materiálu Y - skartováno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 6.10.2014 – 27.10.2014 Adresa připomínek eklep@mdcr.cz
Připomínková místa ČMKOS , ČNB , HKČR , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NSSOUD , praha-city , RVV , SMOČR , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_RACK9QERNFYV.doc 36 kB 31.10.2014
Návrh usnesení us_RACK9QERNFYV.docx 13 kB 31.10.2014
Předkládací zpráva zp_RACK9QERNFYV.docx 19 kB 31.10.2014
Materiál ma_RACK9QERNFYV.doc 1046 kB 31.10.2014
Vypořádání připomínek vp_RACK9QERNFYV.doc 1835 kB 31.10.2014
Průvodní dopis pd_RACK9QERNFYV.zip 35 kB 31.10.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk