Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
18.7.2014 10:03
 
MZD 35506/2014 pr_RACK9M3A6XNE.docx
19 kB
18.7.2014 08:14
 
MK MK-S 8207/2014 OLP
17.7.2014 22:56
 
SMOČR 439/14 pd_RACK9M4SK6CB.doc
pr_RACK9M4SK6CB.doc
32 kB
48 kB
17.7.2014 17:19
 
MZE 50862/2014-MZE-12153 pd_KORN9M2G9Z36.docx
32 kB
17.7.2014 16:21
 
MO 390/2014-1322 pd_RACK9M4JUCRH.doc
pr_RACK9M4JUCRH.docx
184 kB
12 kB
17.7.2014 15:54
 
ČSÚ 990/2014-01 136 LO
17.7.2014 15:54
 
MŽP 48169/ENV/14 pd_KORN9M4JB912.doc
pr_KORN9M4JB912.docx
322 kB
24 kB
17.7.2014 15:43
 
MZV 109947/2014-OPL pd_RACK9LWBUCUV.doc
pr_RACK9LWBUCUV.doc
191 kB
191 kB
17.7.2014 15:38
 
ÚVČR - RVV 9963/2014-MPR pd_KORN9M4E3WKB.doc
69 kB
17.7.2014 14:50
 
ČNB 2014/012752/CNB/001 pr_RACK9M4GTEAL.doc
42 kB
17.7.2014 14:49
 
SPCR 2014/53 pr_KORN9M4H2N7X.doc
98 kB
17.7.2014 14:38
 
ČTU ČTÚ-44 125/2014-606 pd_KORN9M4GTKVK.docx
27 kB
17.7.2014 14:18
 
NSOUD Sleg 66/2014 pd_RACK9M4GF6Y8.doc
33 kB
17.7.2014 14:15
 
MPO MPO 33295/14/10000/01000 pr_RACK9LZ9MLS8.docx
31 kB
17.7.2014 13:59
 
AKČR 69/354/2014-24/6 pr_KORN9M4G3NO0.docx
529 kB
17.7.2014 13:55
 
kr-plzensky ZN/1/PRÁV/14 pr_RACK9M4FZAJR.docx
25 kB
17.7.2014 13:03
 
kr-vysočina KUJI 46027/2014 pr_KORN9M4EYUL7.doc
44 kB
17.7.2014 12:53
 
MV MV-91115/LG-2014 pr_KORN9M4B9MCJ.doc
48 kB
17.7.2014 12:49
 
ČMKOS ČMKOS-LR-101/2014/089/14 pd_RACK9M4EPCUU.doc
pr_RACK9M4EPCUU.doc
68 kB
45 kB
17.7.2014 12:46
 
kr-moravskoslezsky MSK 92697/2014 pd_KORN9M4EN6QQ.rtf
720 kB
17.7.2014 11:42
 
NBÚ 4927/2014-NBÚ/80 pr_KORN9M4CUP51.docx
14 kB
17.7.2014 11:41
 
UZSČR 20494/2014-33 pr_KORN9M4DDFUL.doc
66 kB
17.7.2014 10:54
 
ÚVČR - KML 9964/2014-OKK pd_KORN9M4CG8N7.pdf
pr_KORN9M4CG8N7.doc
242 kB
82 kB
17.7.2014 10:27
 
AVCR KAV-1964/P/2014 pd_RACK9M4BVEBO.pdf
pr_RACK9M4BVEBO.doc
354 kB
46 kB
AV ČR má k materiálu doporučující připomínky.
17.7.2014 09:06
 
ÚNMZ 47/1110/2014
17.7.2014 09:02
 
MPSV 2014/45290-51 pr_KORN9M4A36UB.doc
56 kB
17.7.2014 08:53
 
MSP 639/2014-LO-SP pr_KORN9LVKH638.doc
44 kB
17.7.2014 08:37
 
ÚVČR - KOM sine-KOM pr_RACK9M49SCO4.doc
37 kB
16.7.2014 18:33
 
MF MF-51671/2014/9001-6 pd_KORN9M3MEUER.docx
pr_KORN9M3MEUER.docx
39 kB
21 kB
16.7.2014 16:56
 
HKČR 65/3000/3200/2014 pr_KORN9M3KHZ2T.doc
422 kB
pripominkovani@komora.cz
16.7.2014 16:53
 
ÚOHS ÚOHS-L172/2/14-14851/2014/440 pd_KORN9M3K83S8.pdf
pr_KORN9M3K83S8.docx
7713 kB
36 kB
16.7.2014 16:40
 
kr-kralovehradecky 11263/VZ/2014 pd_RACK9M3K7YH7.doc
pr_RACK9M3K7YH7.doc
34 kB
58 kB
16.7.2014 14:49
 
MŠMT MSMT-24426/2014-2 pd_KORN9M3DBGGN.doc
pr_KORN9M3DBGGN.doc
46 kB
54 kB
zásadní i doporučující připomínky
16.7.2014 14:10
 
kr-ustecky 278/LP/2014 pr_RACK9M3GAHA4.docx
49 kB
16.7.2014 13:35
 
kr-karlovarsky 304/LP/14
16.7.2014 13:28
 
kr-jihomoravsky JMK 79 610/2014 Bez připomínek Mgr. Václav Božek, v.r. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
16.7.2014 12:01
 
BIS 12-61/2014-BIS-1 pr_KORN9M3DRNOB.doc
71 kB
16.7.2014 10:08
 
ÚVČR - VÚV 9965/2014-KVÚ pd_RACK9M3BKHAZ.pdf
pr_RACK9M3BKHAZ.doc
21 kB
66 kB
16.7.2014 09:53
 
ASO 69/2014 pd_RACK9M3B9VBM.doc
48 kB
16.7.2014 08:14
 
kr-pardubicky KrUPk/45129/2014
15.7.2014 12:35
 
UZSI 145/2014-ZSI/281
15.7.2014 12:22
 
NKÚ 114/14-NKU140/505/14 pd_RACK9M2E59NO.pdf
pr_RACK9M2E59NO.docx
356 kB
41 kB
15.7.2014 11:32
 
SSHR 04749/14-SSHR
15.7.2014 10:13
 
UZSVM 1507/14VZ
15.7.2014 09:36
 
ČBÚ 20529/2014-ČBÚ
14.7.2014 14:33
 
KZPS 20532 A pr_KORN9LZGQN4Q.doc
109 kB
14.7.2014 13:49
 
kr-liberecky 20494/2014-33
14.7.2014 09:38
 
SÚJB SÚJB/KÚ/16254/2014
14.7.2014 08:08
 
ČÚZK ČÚZK-10533/2014-15 pd_RACK9LWG9WSC.docx
pr_RACK9LWG9WSC.docx
14 kB
14 kB
11.7.2014 13:53
 
Hrad KPR 4172/2014
11.7.2014 12:59
 
kr-olomoucky KUOK 64364/2014 pd_RACK9LVEQA1Y.docx
pr_RACK9LVEQA1Y.docx
75 kB
24 kB
11.7.2014 10:31
 
kr-zlinsky 40249/2014 pr_KORN9LWBZVT8.docx
30 kB
10.7.2014 12:46
 
kr-stredocesky OLP/JPS
10.7.2014 11:02
 
GIBS GI-A-233/2014
8.7.2014 16:10
 
UPV 401
4.7.2014 14:03
 
kr-jihocesky KUJCK 41232/2014/OREG
4.7.2014 09:22
 
NSSOUD Sleg 2014
3.7.2014 16:19
 
UOOU UOOU-06509/14

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk