Identifikace materiálu
Čj. OVA 939/14 PID KORN9LNHXSAP
Čj. předkladatele 20494/2014-33 Datum autorizace 3.7.2014
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Klíčová slova veřejné zakázky
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Veřejné zakázky a koncese
Důvod předložení Návrh zákona je předložen na základě urgentní potřeby změn zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nekoncepčního charakteru. Z toho důvodu nebyl předkládaný návrh zákona obsažen v Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2014.
Popis Primárním účelem navrhované novely je technická změna národní úpravy zadávání veřejných zakázek. Předmětem navrhované právní úpravy je odstranění nedostatků účinného znění ZVZ a zrušení některých ustanovení ZVZ, která byla přijata v rámci novelizace ZVZ provedené zákonem č. 55/2012 Sb. a zákonným opatřením Senátu č. 341/2013 Sb.
Poznámky Souhlas se zkrácením připomínkového řízení byl udělen dopisem ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu č.j. 6623/2014-OVL ze dne 13. května 2014.
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.6.2015 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 3.9.2014 Číslo Sněmovního tisku 300 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 703 ze dne 3.9.2014
Znění PDF
DOC
(56 kB)
(43 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 3.7.2014 – 17.7.2014 Adresa připomínek jan.weigel@mmr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9NLH97GQ.doc 23 kB 3.9.2014
Materiál ma_KORN9NLH97GQ.doc 254 kB 3.9.2014
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9NLH97GQ.doc 182 kB 3.9.2014
Průvodní dopis pd_KORN9NLH97GQ.doc 172 kB 3.9.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk