Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
31.7.2014 14:48
 
MK MK-S 8081/2014 OLP pr_RACK9MFCCKKF.docx
17 kB
30.7.2014 15:35
 
MŠMT MSMT-24355/2014
30.7.2014 15:28
 
MSP 626/2014-LO-SP pr_KORN9M9DUPZ2.doc
56 kB
30.7.2014 14:21
 
BIS 12-69/2014-BIS-1
30.7.2014 14:09
 
kr-plzensky ZN/1/PRÁV/14 pr_RACK9MHG9WUQ.docx
56 kB
30.7.2014 14:01
 
kr-moravskoslezsky MSK 91441/2014 pr_KORN9MHG4H4T.docx
105 kB
30.7.2014 13:55
 
MV MV-90678-13/LG-2014 pr_KORN9MHEVZIM.doc
43 kB
30.7.2014 13:43
 
kr-kralovehradecky 11872/VZ/2014
30.7.2014 13:32
 
MPSV 2014/44669 - 51 pr_KORN9MGB538V.docx
33 kB
30.7.2014 13:27
 
ČSÚ 974/2014-01 130 LO
30.7.2014 12:59
 
kr-stredocesky OLP/JPS pr_RACK9MHEWEOD.docx
41 kB
zásadní a doporučující připomínky
30.7.2014 10:48
 
kr-liberecky 358/2014-1322 pr_KORN9MHCCDUI.doc
180 kB
30.7.2014 09:59
 
HKČR 71/3000/3200/2014 pr_KORN9MHBDKXF.doc
402 kB
pripominkovani@komora.cz
30.7.2014 09:13
 
kr-karlovarsky 303/LP/14
29.7.2014 15:09
 
MZD 35128/2014 pr_KORN9MFAWUY9.doc
54 kB
29.7.2014 14:49
 
kr-jihocesky KUJCK 45990/2014/KHEJ pr_RACK9MG97FUR.docx
49 kB
29.7.2014 11:15
 
kr-jihomoravsky JMK 78 653/2014 pr_KORN9MGCV6CA.docx
60 kB
Zásadní připomínka Kontaktní osobou k vypořádání zásadních připomínek je: Mgr. Martin Koníček, vedoucí odboru kancelář ředitelky, e-mail: konicek.martin@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 261. JUDr. Věra Vojáčková, MPA v. r. ředitelka KrÚ JMK
29.7.2014 10:52
 
MŽP 47598/ENV/14 pd_KORN9MGCEUF8.doc
pr_KORN9MGCEUF8.docx
322 kB
30 kB
29.7.2014 09:53
 
kr-ustecky 276/LP/2014 pr_KORN9MGB9BHM.doc
70 kB
29.7.2014 08:57
 
UOOU UOOU-06497/14 pr_KORN9MGA6EOR.doc
63 kB
28.7.2014 19:33
 
MF MF-51304/2014/1902-3 pd_KORN9MFNLNV1.doc
pr_KORN9MFNLNV1.doc
58 kB
42 kB
28.7.2014 19:07
 
kr-vysočina KUJI 45463/2014 pr_KORN9MFN44KL.doc
50 kB
28.7.2014 16:04
 
ČNB 2014/012282/CNB/001 pr_RACK9MFJHX6Q.docx
19 kB
28.7.2014 12:58
 
MMR 23998/2014-31 pd_KORN9MFEVASQ.pdf
171 kB
28.7.2014 10:23
 
MZV 109692/2014-OPL pd_RACK9MADHYVY.doc
pr_RACK9MADHYVY.doc
148 kB
148 kB
25.7.2014 15:57
 
MZE 50753/2014-MZE-12153 pd_KORN9MADECEI.doc
pr_KORN9MADECEI.doc
44 kB
39 kB
25.7.2014 10:43
 
ÚVČR - RVV 9826/2014-MPR pd_KORN9MAHK8Q4.doc
70 kB
25.7.2014 08:02
 
MPO MPO 32682/14/01100/01000 pr_KORN9MAA9JKC.docx
23 kB
23.7.2014 15:17
 
MD 160/2014-510-LV/2 pd_KORN9MAA7PRN.doc
48 kB
23.7.2014 14:14
 
kr-zlinsky 39745/2014 pr_RACK9MAGCUY8.docx
35 kB
21.7.2014 14:31
 
ÚVČR - KOM sine-KOM pr_RACK9M8GPDCA.doc
42 kB
21.7.2014 07:30
 
kr-pardubicky KrÚ 44586/2014 pd_RACK9M88GJ08.doc
pr_RACK9M88GJ08.doc
276 kB
186 kB
18.7.2014 12:36
 
ÚVČR - VÚV 9827/2014-KVÚ
17.7.2014 06:45
 
kr-olomoucky KUOK 67747/2014 pd_KORN9M47KGMK.doc
pr_KORN9M47KGMK.doc
92 kB
106 kB
15.7.2014 17:05
 
AVCR KAV-1 928/P/2014 pd_RACK9M2KPNWZ.pdf
272 kB
11.7.2014 13:56
 
Hrad KPR 4150/2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk