Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
29.4.2014 12:48
 
MV MV-49979/LG-2014
24.4.2014 15:32
 
ČNB 2014/1235/1 pr_RACK9JGHVXLH.doc
98 kB
24.4.2014 11:18
 
ÚVČR - KOM sine-KOM pr_RACK9JGCXCJA.doc
61 kB
23.4.2014 10:07
 
MSP 337/2014-LO-SP
23.4.2014 09:14
 
MPO MPO 18439/14/31300/01000 pr_KORN9J8CJSAX.docx
25 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk