Identifikace materiálu
Čj. OVA 505/14 PID KORN9HZGTLGV
Čj. předkladatele MF-34454/2014/2701-9 Datum autorizace 9.4.2014
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova finanční trh; úvěrové a finanční instituce
Oblast práva Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví
Důvod předložení usnesení vládyze dne 29. května 2013 č. 390
Popis Návrh novely zákona o spořitelních a úvěrních družstvech byl předložen již v minulém volebním období, ale z důvodu rozpuštění PS již nebyl projednán. Nyní je tedy předkládán znovu a oproti původnímu materiálu je po dohodě s ČNB rozšířen o několik dalších opatření, která mají za cíl omezit nárůst rizik v sektoru družstevních záložen.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.6.2015 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 2.7.2014 Číslo Sněmovního tisku 253 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 499 ze dne 2.7.2014
Znění PDF
DOC
(58 kB)
(43 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 9.4.2014 – 24.4.2014 Adresa připomínek dusan.hradil@mfcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9LMGS6MF.doc 24 kB 2.7.2014
Materiál ma_KORN9LNE579Q_01.doc 142 kB 3.7.2014
Materiál ma_KORN9LNE579Q_02.doc 1910 kB 3.7.2014
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9LMGS6MF.doc 100 kB 2.7.2014
Rozdílová tabulka rt_KORN9LMGS6MF.doc 106 kB 2.7.2014
Průvodní dopis pd_KORN9LMGS6MF.doc 33 kB 2.7.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk