Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
11.12.2013 14:12
 
MV MV-142725/LG-2013
10.12.2013 12:03
 
MO 2378/2013-1140
9.12.2013 17:22
 
kr-moravskoslezsky MSK 161023/2013 pd_KORN9E8M87MH.rtf
458 kB
9.12.2013 16:20
 
SMOČR 1522/2013 pd_KORN9E8KZCIT.doc
30 kB
9.12.2013 12:40
 
MF MF-111474/2013/19-1903 pd_KORN9E8FPQHF.docx
pr_KORN9E8FPQHF.docx
39 kB
14 kB
9.12.2013 11:28
 
kr-liberecky 122/2013-120-ORG2
9.12.2013 09:34
 
kr-ustecky 462/LP/2013
9.12.2013 08:21
 
kr-jihomoravsky JMK 132 317/2013 Bez připomínek Bc. Zdeněk Pavlík v. r. náměstek hejtmana JMK
6.12.2013 16:51
 
HKČR sine
6.12.2013 15:58
 
MŽP 83080/ENV/13
6.12.2013 14:36
 
ČNB 2013/3959/1
6.12.2013 10:56
 
MSP 889/2013-LO/SP
6.12.2013 10:00
 
MMR 36008/2013-31 pd_KORN9E5CKFH7.pdf
pr_KORN9E5CKFH7.docx
341 kB
13 kB
5.12.2013 12:17
 
kr-zlinsky 74310/2013
5.12.2013 12:07
 
kr-kralovehradecky 21631/VZ/2013
5.12.2013 08:42
 
MPSV 2013/74505-51
4.12.2013 14:42
 
MZD 43138/2013
4.12.2013 14:16
 
kr-vysočina KUJI 78961/2013
4.12.2013 12:59
 
MŠMT MSMT-46687/2013
4.12.2013 12:37
 
kr-plzensky ZN/1/PRÁV/13
4.12.2013 11:03
 
MZV 122792/2013-OPL pd_RACK9DUHRKDY.doc
191 kB
4.12.2013 10:36
 
MPO 47810/13/31300/01000
2.12.2013 16:23
 
ÚVČR - KOM sine-KOM pr_KORN9DZL2YBN.doc
28 kB
2.12.2013 12:55
 
kr-olomoucky KUOK 100733/2013
29.11.2013 12:00
 
MZE 77816/2013-MZE-12132 pd_KORN9DVG3KJQ.docx
40 kB
27.11.2013 10:05
 
kr-pardubicky KrÚ Pk 79884/2013/ODSH/6 pd_KORN9DUCNK7A.doc
248 kB
27.11.2013 08:27
 
ÚVČR - OKK 14992/2013-OKK
26.11.2013 13:42
 
MK MK-S 14852/2013 OLP
26.11.2013 13:05
 
kr-stredocesky OLP/JPS
25.11.2013 09:46
 
ÚVČR - VÚV 14995/2013-KVÚ
19.11.2013 11:42
 
kr-jihocesky KUJCK/63340/2013/ODSH

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk